bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:40 PM | Lần xem 202 | Lần tải 0

Tự Nhiên và Xã Hội
Bài 49: Động Vật
A – Mục tiêu.
1-
Kiến thức:
- Nêu được những điểm giống và khác nhau của một số con vật.
2-
Kĩ năng:
- Nhận ra sự đa dạng của động vật trong tự nhiên.
3-
Thái độ:
- Có ý thức tìm hiểu thêm về bài học.
- Có ý thức bảo vệ động vật.
DGMT:
B - Đồ dùng dạy học.
1. Giáo viên: - Màn chiếu.
- Phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK và vở.
C - Hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I/ Ổn định. (1 phút)
II/ Kiểm tra bài cũ. (2 phút)
- Gv hỏi:
- Hs trả lời:
+ Quả gồm có những bộ phận nào ?
+ Mỗi quả thường có ba phần: Vỏ, thịt,
hạt.
+ Kể tên một số loại quả mà em biết ?
+ Quả đu đủ, quả na, quả bưởi…
- Gv yêu cầu học sinh nhận xét.
- Hs nhận xét.
- Gv nhận xét và tuyên dương Hs.
III/ Dạy bài mới.
1 – Giới thiệu bài.
- Kể tên những con vật mà em yêu thích.
- Hs kể tên: Chó, mèo, voi, tê giác.
- Vậy động vật là loài vật như thế nào,
- Hs nghe.
chúng có kích thước, hình dạng ra sao?
Để
trả
lời
được
câu
hỏi
này,
chúng
ta
cùng nhau vào bài 49: Động vật.
2 – Bài mới.
2.1- Hướng dẫn các hoạt động.
Hoạt động 1 (9 phút): Quan sát cơ thể
động vật.
Mục tiêu: Quan sát tranh ảnh nêu điểm
giống
nhau

khác
nhau
giữa
một
số
con vật.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm (nhóm
4)
- Gv yêu cầu Hs quan sát các hình trên
màn
chiếu

kết
hợp
với
SGK(t
94,
95).
- Quan sát tranh các động vật trên màn
chiếu kết hợp với SGK trả lời câu hỏi:
+ Xếp các loài động vật trên vào 2
nhóm:
Động vật có kích
Động vật có kích
thước,
hình
dạng
thước,
hình
dạng
to lớn.
nhỏ bé.
………..
………
………..
……….
………..
……….
- Gv phát phiếu học tập cho các nhóm
- Hs thảo luận nhóm.
và yêu cầu Hs thảo luận nhóm (2 phút)
và điền vào phiếu học tập.
Bước 2: Làm việc cả lớp.
- Gv tổ chức cho nhóm báo cáo kết quả.
- Gv yêu cầu Hs nhận xét.
- Gv nhận xét.
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Hs nhận xét.
- Hs nghe.
Hoạt
động
2
(8
phút):
Các

phận
chính bên ngoài cơ thể động vật.
Mục
tiêu:
Xác
định
3

phận
chính
của động vật: đầu, mình và cơ quan di
chuyển.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Thảo luận cặp đôi. (1 phút)
- Cho HS quan sát hình 1,2,4,8,10 SGK
và và trả lời câu hỏi: Kể tên các bộ phận
- Các cặp đôi tiến hành quan sát và thảo
giống nhau trên cơ thể các con vật trong
luận.
tranh?
Bước 2: Làm việc cả lớp
- Tổ chức cho HS trình bày.
- 2,3 Hs trả lời.
+
Động vật
có 3 bộ phận
chính của
động
vật:
đầu,
mình


quan
di
- Tổ chức cho HS thực hành chỉ
nhau về các bộ phận.
- Gv yêu cầu Hs nhận xét.
- Gv nhận xét và chốt kiến thức.
cho
chuyển.
-2 Hs chỉ tên các bộ phận của động vật
trên màn chiếu.
- Hs nhận xét.
- GV hỏi thêm:
+Động vật sống ở đâu?
- Hs nghe.
- Hs trả lời:
+Động vật di chuyển bằng cách nào?
+ Trên mặt đất, dưới
nước, trên không trung.
mặt
đất,
dưới
+ Di chuyển bằng chân, cánh, vây, đạp
quẫy.
Kết
luận:
Động
vật
sống

khắp
nơi:
trên cạn, dưới nước, ở sa mạc. Cơ thể
động
vật
thường
gồm
3

phận:
đầu,
mình và cơ quan di chuyển. Chân, cách,
vây,
đuôi
gọi
chung


quan
di
chuyển.
GDMT:
- Gv hỏi các loài động vật có lợi ích gì
đối với con người.
- Hs trả lời:+ Làm thuốc chữa bệnh,
cung cấp thực phẩm, điều tiết môi
trường.
Các biện pháp bảo vệ sự
đa
dạng
của
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:40 PM


Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các giáo án giảng dạy hay, thư viện giáo án VnDoc.com xin gửi đến Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 3 bài “Động vật” dành cho quý thầy cô làm tư liệu. Bộ giáo án được chọn lọc từ giáo án của các giáo viên đang tham gia giảng dạy bộ môn tiếng Tự nhiên và Xã hội, mời quý thầy cô cùng tham khảo.


Giáo án bài "Động vật"Giáo án Tự nhiên và Xã hội bài Hoa


Giáo án Phòng tránh ngã khi ở trường


Giáo án Một số loại cây sống trên cạnBÀI 49: ĐỘNG VẬT


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:  • Nêu được những điểm giống và khác nhau của một số con vật.


2. Kĩ năng:  • Nhận ra sự đa dạng của động vật trong tự nhiên.


3. Thái độ:  • Có ý thức tìm hiểu thêm về bài học.

  • Có ý thức bảo vệ động vật.


II. Đồ dùng dạy học


1. Giáo viên:  • Màn chiếu.

  • Phiếu học tập.


2. Học sinh: SGK và vở.


III. Hoạt động dạy - học

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

I. Ổn định. (1 phút)


II. Kiểm tra bài cũ. (2 phút)


- Gv hỏi:  • Quả gồm có những bộ phận nào?

  •  Kể tên một số loại quả mà em biết?


- Gv yêu cầu học sinh nhận xét.


- Gv nhận xét và tuyên dương Hs.


III. Dạy bài mới


1 – Giới thiệu bài


- Kể tên những con vật mà em yêu thích.


- Vậy động vật là loài vật như thế nào, chúng có kích thước, hình dạng ra sao? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng nhau vào bài 49: Động vật.


2 – Bài mới


2.1- Hướng dẫn các hoạt động


Hoạt động 1 (9 phút): Quan sát cơ thể động vật.


Mục tiêu: Quan sát tranh ảnh nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa một số con vật.


* Cách tiến hành:


Bước 1: Làm việc theo nhóm (nhóm 4)


- Gv yêu cầu Hs quan sát các hình trên màn chiếu và kết hợp với SGK (tr 94, 95).


- Quan sát tranh các động vật trên màn chiếu kết hợp với SGK trả lời câu hỏi.- Hs trả lời:  • Mỗi quả thường có ba phần: Vỏ, thịt, hạt.

  • Quả đu đủ, quả na, quả bưởi…


- Hs nhận xét.


- Hs kể tên: Chó, mèo, voi, tê giác.


- Hs nghe..pdf GA_tnxh3_bai_dong_vat.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf GA_tnxh3_bai_dong_vat.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc GA_tnxh3_bai_dong_vat.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download