bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 170 | Lần tải 2

GIÁO ÁN: KHOA HỌC
TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường: động vật thường xuyên phải lấy từ môi
trường thức ăn, nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã, khí các-bô-níc, nước tiểu,...
2. Kĩ năng:
- Thể hiện sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường bằng sơ đồ.
3. Thái độ:
- Yêu thích bộ môn khoa học.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật.
- Học sinh: SGK Khoa học.
III. Các hoạt động dạy học
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
4’
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên bảng TLCH: Động
vật thường ăn những loại thức ăn
gì để sống?
- 2 HS lên bảng.
- GV nhận xét, đánh giá.
33’
2.Bài mới
2.1. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu, ghi đầu bài.
2.2. Nội dung
- Yêu cầu HS quan sát hình minh
- Lắng nghe, ghi bài.
* Hoạt động 1:
Trong quá trình
họa trang
hình vẽ.
128
SGK


tả
sống động vật lấy
gì và thải ra môi
trường những gì?
- GV hướng dẫn: Chú ý những
yếu tố đóng vai trò quan trọng
đối với sự sống của động vật và
những yếu tố cần thiết cho đời
sống của động vật mà hình vẽ
còn thiếu.
- Quan sát và mô tả.
- Gọi đại diện HS trình bày.
- Trình bày: Hình vẽ trên vẽ 4 loài
động vật và các loại thức ăn của
+ Những yếu tố nào động vật
thường xuyên phải lấy từ môi
trường để duy trì sự sống?
chúng: bò ăn cỏ, nai ăn cỏ, hổ ăn
ò, vịt ăn các loài động vật nhỏ
dưới nước. Các loài động vật trên
đều có thức ăn, nước uống, ánh
+ Động vật thường xuyên thải ra
sáng, không khí.
môi trường những gì trong quá
trình sống?
+ Thức ăn, nước, khí ô-xi có trong
không khí.
+ Quá trình trên được gọi là gì?
+ Thế nào là quá trình trao đổi
chất ở động vật?
+ Động vật thải ra môi trường: khí
các-bô-níc, phân, nước tiểu.
+ Quá trình trao đổi chất ở động
vật.
- GV hỏi: Sự trao đổi chất
động vật diễn ra như thế nào?

+ Là quá trình động vật lấy thức ăn,
nước uống, khí ô-xi từ môi trường
và thải ra môi trường khí
các-bô-níc, phân, nước tiểu.
- GV treo bảng phụ có sẵn sơ đồ
- Hằng ngày, động vật lấy khí ô-xi
sự trao đổi chất ở động vật, yêu
từ
không
khí,
nước,
thức
ăn
cần
cầu HS lên chỉ sơ đồ nói về sự
thiết cho cơ thể sống và thải ra môi
trường
khí
các-bô-níc,
nước
tiểu,
trao đổi chất ở động vật.
phân.
* Hoạt động 2: Sự
- GV nhận xét, chốt lại.
- 1 HS lên mô tả những dấu hiệu
trao đổi chất
động vật và
trường.
giữa
môi
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ sự trao
đổi chất ở động vật.
ên ngoài của sự trao đổi chất giữa
động vật và môi trường qua sơ đồ.
- Gọi HS lên bảng trình bày sự
trao đổi chất ở động vật theo sơ
đồ vừa vẽ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Vẽ sơ đồ.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
- Thực hiện.
*
Hoạt
động
3:
Thực
hành:
Vẽ

3’
đồ sự trao đổi chất
ở động vật.
-Lắng nghe, thực hiện.
3. Củng cố, dặn dò
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Giáo án bài "Trao đổi chất ở động vật"


Giáo án Khoa học lớp 4 bài “Trao đổi chất ở động vật” bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Khoa học lớp 4, qua bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu được: động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã... Đây là tài liệu bổ ích cho mỗi giáo viên, mời quý thầy cô cùng tham khảo.Giáo án Khoa học bài Động vật ăn gì để sốngBÀI: TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:  • Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường: động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã, khí các-bô-níc, nước tiểu,...


2. Kĩ năng:  • Thể hiện sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường bằng sơ đồ.


3. Thái độ:  • Yêu thích bộ môn khoa học.


II. Đồ dùng dạy học  • Giáo viên: Sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật.

  • Học sinh: SGK Khoa học.


III. Các hoạt động dạy học

Thời gianNội dungHoạt động của GVHoạt động của HS

4’


 


 


33


1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới


2.1. Giới thiệu bài


2.2. Nội dung


* Hoạt động 1: Trong quá trình sống động vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?- Gọi HS lên bảng TLCH: Động vật thường ăn những loại thức ăn gì để sống?


- GV nhận xét, đánh giá.


- GV giới thiệu, ghi đầu bài.


- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa trang 128 SGK và mô tả hình vẽ.


- GV hướng dẫn: Chú ý những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của động vật và những yếu tố cần thiết cho đời sống của động vật mà hình vẽ còn thiếu.


- Gọi đại diện HS trình bày.


   • Những yếu tố nào động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường để duy trì sự sống?

  • Động vật thường xuyên thải ra môi trường những gì trong quá trình sống?

  • Quá trình trên được gọi là gì?

  • Thế nào là quá trình trao đổi chất ở động vật?


- 2 HS lên bảng.

- Lắng nghe, ghi bài.


- Trình bày: Hình vẽ trên vẽ 4 loài động vật và các loại thức ăn của chúng: bò ăn cỏ, nai ăn cỏ, hổ ăn bò, vịt ăn các loài động vật nhỏ dưới nước. Các loài động vật trên đều có thức ăn, nước uống, ánh sáng, không khí.


+ Thức ăn, nước, khí ô-xi có trong không khí..pdf GA_kh4_trao_doi_chat_o_do ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf GA_kh4_trao_doi_chat_o_do ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc GA_kh4_trao_doi_chat_o_do ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download