bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 360 | Lần tải 39
  • Download images Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
  • Download images Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
  • Download images Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
  • Download images Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
  • Download images Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp

LAB:
Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
LAB:
Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
I Mô hình:
II Giới thiệu:
-
Với bài Lab-1 , phát triển thêm nhu cầu sử dụng Mail cho toàn Doanh nghiệp, với yêu cầu
giảm tôi đa chi phí và công sức quản lý (không co’ IP tĩnh, Mail Server không cần Online
24/7)
-
Giải pháp dề nghị : sử dụng giải pháp Mail Offline kết hợp sử dụng dịch vụ Mail Relay
để không bị xếp loại Spam Mail
III Các bước triển khai:
Phát triển từ mô hình hệ thống Workgroup bài Lab-1 trước, kết hợp sử dụng :
-
Máy Windows Server 2003 dùng làm Mail Server với chương trình Mail Daemon
-
Kết hợp thêm các bước thực hiện :
+ Mua domain tại website DirectNIC
+ Đăng ký dịch vụ dùng để RELAY MAIL tại DNSexit
+ Cấu hình chức năng POP trên MAILBOX trung gian là YAHOO.COM.VN cho phép
MAIL SERVER nội bộ truy cập lên lấy mail về.
+ Cài đặt Mdeamon làm MAILSERVER trong nội bộ
+ Cấu hình Outlook Express để User nội bộ d tài khoản mail nội bộ
+ Kiểm tra gửi mail ra ngoài và từ bên ngoài gửi về
IV Triển khai chi tiết:
1.
Mua domain tại website DirectNIC
Trang 1/ 61
LAB:
Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
B1 : Truy cập vào trang web http://directnic.com
Chọn vào link Need to create an account để đăng ký tài khoản mới.
Trang 2/ 61
LAB:
Giải pháp Mail Offline cho doanh nghiệp
B2 : Nhập thông tin tài khoản đăng ký
Trang 3/ 61
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Phát triển từ mô hình hệ thống Workgroup bài Lab-1 trước, kết hợp sử dụng :
- Máy Windows Server 2003 dùng làm Mail Server với chương trình Mail Daemon
- Kết hợp thêm các bước thực hiện :
+ Mua domain tại website DirectNIC
+ Đăng ký dịch vụ dùng để RELAY MAIL tại DNSexit
+ Cấu hình chức năng POP trên MAILBOX trung gian là YAHOO.COM.VN cho phép
MAIL SERVER nội bộ truy cập lên lấy mail về.
+ Cài đặt Mdeamon làm MAILSERVER trong nội bộ
+ Cấu hình Outlook Express để User nội bộ d tài khoản mail nội bộ
+ Kiểm tra gửi mail ra ngoài và từ bên ngoài gửi về
.pdf 767759.pdf
Kích thước: 3.17 mb
Lần tải: 0 lần
Download