bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM | Lần xem 1841 | Lần tải 717
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM

DẠNG CÂU HỎI 1 ĐIỂMCâu1: (1đ) Cho hàm số z = arctg chứng minh z’’xx + z’’yy= 0Z = artag Z’X = = Nên  = -y. = Vậy  (đpcm )Câu 3: (1đ) Cho hàm số z = x + f(xy) với f(t) là hàm số khả vi, CMR xz’x-yz’y=xZ =x + f(xy) vì f(t) khả vi  f’(t) = f’(xy) (a); Z’Y = (b) Thay (a) và (b) ta có = x (đpcm)Câu 4: (1đ) Cho hàm số z = y f (x2-y2), với f(t) là hàm số khả vi CMR
787932.pdf
Kích thước: 2.69 mb
Lần tải: 0 lần
Download