bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 821 | Lần tải 55
  • Download images Ghép người vào cảnh sử dụng kỹ thuật mix màu
  • Download images Ghép người vào cảnh sử dụng kỹ thuật mix màu
  • Download images Ghép người vào cảnh sử dụng kỹ thuật mix màu
  • Download images Ghép người vào cảnh sử dụng kỹ thuật mix màu
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Thật đơn giản , kĩ thuật này dành cho bạn nào mớI học ghép hình , bài viết sau sử dụng kỹ thuật MIX MÀU của AGP để tách hình
.pdf 67495.pdf
Kích thước: 252.05 kb
Lần tải: 0 lần
Download