Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tiếng Anh du lịch - Bài 10

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.24 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 10
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 10

Tiếng Anh du lịch - Bài 10

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.24 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Tiếng Anh du lịch - Bài 10 : 1 Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn, ngoài ra Trong Bài Học 9, những bạn đã học cách chỉ đường; yêu cầu và biểu thị thời lượng cần thiết để làm 1 công việc nào ấy, thêm nữa Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi, nói thêm là Người lái xe tắc xi là anh Joe, kế tiếp là Các bạn sẽ nghe 1 số lời hướng dẫn được lập đi lập lại, bên cạnh đó Các bạn sẽ học và tập sự 1 số câu hỏi, chẳng hạn như hỏi xem người nào ấy từ đâu đến, thêm nữa Ngoài ra, những bạn cũng sẽ học cách nói cho khách hàng biết tiền lệ phí hay

Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe

Tải tài liệu Tiếng Anh du lịch - Bài 10 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tiếng Anh du lịch - Bài 10 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1
Bài 10: Ngoài Đường - chào hi, nói chuyn phiếm vi khách; xin tr tin xe
Transcript
Qunh Liên toàn Ban Tiếng Vit, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bn. Trong Bài Hc 9, các bn đã hc
cách ch đường; đề ngh din t thi lượng cn thiết để làm mt công vic nào đó.
Trong bài hc 10 hôm nay, Mona cha cô, ông Jack, đã đón tc xi. Người tài xế tc xi anh Joe. Các
bn s nghe mt s li ch dn được lp đi lp li. Các bn s hc thc tp mt s câu hi, chng hn như
hi xem người nào đó t đâu ti. Ngoài ra, các bn cũng s hc cách nói cho khách hàng biết tin l phí hay
giá bao nhiêu. Thế nhưng, trước khi tiếp tc cuc đối thoi, chúng ta hãy nghe li phn đầu cuc đối
thoi nói v đề tài ch đường.
Leo:
Good morning, Ms. White, Mr. Webber.
Jack:
Good morning, Leo
Mona:
Hi Leo. Is there a major shopping centre nearby?
Leo:
The Starlight Mall has over a hundred shops. I'm sure you'll find what you
want there.
Mona:
And how do we get there?
Leo:
Well, turn right outside the hotel, and left at the traffic lights. Go straight up
the street, cross at the next set of lights and turn right at the pink tower.
Mona:
Oh dear, that's too hard to remember.
Leo:
Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel.
Jack:
I don't mind walking, Mona… We turn right outside the hotel, Leo?
Leo:
Yes, that's right. Then left at the traffic lights.
Jack:
Turn left?
Leo:
That's right. Then walk straight up the street (and )
Mona
How long does it take to walk there?
Leo:
It takes about 10 minutes.
Mona:
Then let's get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo.
bây gi, chúng ta s tiếp tc theo dõi đề tài Ch Đường trong Bài Hc 10.
Joe:
Where to?
2
Mona:
Do you speak English?
Joe:
Just a little.
Mona:
Starlight Mall please. It's left at the traffic lights.
Joe:
Don't worry, I know the way. Where do you come from?
Jack:
Australia.
Joe:
Aaah! How long are you here for?
Jack:
Three weeks.
Joe:
Three weeks in the city?
Jack:
No, we're going north on Saturday.
Sau đây, mi các bn nghe li cuc đối thoi bng c tiếng Anh ln tiếng Vit:
Joe:
Where to?
(Đi đâu vy?)
Mona:
Do you speak English?
(Anh biết nói tiếng Anh không?)
Joe:
Just a little.
(Ch nói được mt chút thôi.)
Mona:
Starlight Shopping Centre please. It's left at the traffic lights.
(Xin anh ch chúng tôi ti khu thương mi Starlight. nm bên trái đèn
giao thông.)
Joe:
Don't worry, I know the way.
(D đừng lo. Tôi biết đường mà.)
Joe:
Where do you come from?
(Thế quí khách t đâu ti vy?)
Jack:
Australia.
(Úc.)
Joe:
Aaah! How long are you here for?
(Thế à! Ông s đây bao lâu?)
Jack:
Three weeks.
(Ba tun.)
3
Joe:
Three weeks in the city?
( thành ph này ba tun à?)
Jack:
No, we're going north on Saturday.
(D không, chúng tôi s đi lên mn bc vào th By.)
Xin các bn nghe anh Joe hi hành khách xem h định đi đâu nhé.
Joe:
Where to?
'Where to' ('đi đâu') dng nói tt được hoàn toàn chp nhn khi cn phi s dng kiu nói này để thay
cho câu 'Where are you going to?' ('ông (bà) đi đâu vy?). Mi các bn nghe lp li.
Where to? Where to?
Xin các bn để ý xem anh Joe hi như thế nào khi anh mun biết Mona ông Jack t nước nào ti đây.
Anh hi:
Joe:
Where do you come from?
(Quí khách t đâu ti vy?)
Các bn cũng th hi mt cách vn gn hơn, "Where are you from?" Nào chúng tay tp nói xem sao. Mi
các bn nghe lp li.
Where do you come from?
Where do you come from?
Where are you from?
Where are you from?
Sau đó, anh Joe mun biết hai người khách s đây bao lâu. Mi các bn nghe li câu hi y.
Joe:
How long are you here for?
Quí khách s đây bao lâu?
Jack:
Three weeks.
Ba tun.
Anh ta cũng th hi, "How long are you staying?" ("ông (bà) s đây bao lâu?"). Mi các bn nghe lp
li.
How long are you here for?
How long are you here for?
How long are you staying?
How long are you staying?

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí