Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Công văn 127/GSQL-GQ1

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Công văn 127/GSQL-GQ1

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com chia sẽ tới các bạn tài liệu Công văn 127/GSQL-GQ1 : Công văn 127/GSQL-GQ1 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành, nói thêm TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ----------- Số: 127/GSQL-GQ1 V/v: Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 24/2011/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 02 5 2013 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 152/VMBD ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương phản ánh về việc vướng mắc khi làm thủ tục du nhập trang trang bị y

Công văn 127/GSQL-GQ1 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-----------
Số: 127/GSQL-GQ1
V/v: Vướng mắc khi thực hiện
Thông tư số 24/2011/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 152/VMBD ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương phản ánh về việc vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục HQTP Hồ Chí Minh. Về việc này, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 527/GSQL-GQ1 ngày 10/8/2012 hướng dẫn Công ty. Do vậy, Cục Giám sát quản lý chuyển công văn số 152/VMBD nêu trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét, xử lý theo thẩm quyền và có công văn trả lời Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương được biết.

(Gửi kèm công văn số 527/GSQL-GQ1 ngày 10/8/2012 của Tổng cục, công văn số 152/VMBD ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương).

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương (thay trả lời);
(Đ/c: Tòa nhà E-Town2, lầu 9, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM)
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Ngô Minh Hải

Tải tài liệu Công văn 127/GSQL-GQ1 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Công văn 127/GSQL-GQ1 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí