Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:17.16 M
  • Lần download: 936 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:17.16 M Lần download: 936 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người thư viện Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương : - Cung cấp cho sinh viên 1 số kiến thức chuyên môn sâu về những nghiệp vụ mua bán hàng hóa cốt tử trên thị trường thế giới- Giúp cho sinh viên hiểu rõ cơ sở khoa học để lập những phương án buôn bán trong lĩnh vực buôn bán quốc tế- Cung cấp 1 số cơ sở về lý luận và thực tiễn cho việc biên soạn thảo và thực hiện những hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ trên thị trường quốc tế

- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức chuyên môn sâu về các nghiệp vụ mua bán hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới- Giúp cho sinh viên hiểu rõ cơ sở khoa học để lập các phương án kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế- Cung cấp một số cơ sở về lý luận và thực tiễn cho việc soạn thảo và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ trên thị trường quốc tế

Tải tài liệu Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.