Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 17 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011

Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.04 M Lần download: 17 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011 : Ñaùp aùn ñeà thi Ñaïi soá tuyeán tính, naêm 2010-2011, ca một Thang ñieåm: caâu một, hai, năm, 6: một, nói thêm là năm ñieåm, ý nữa Caùc caâu coøn laïi một ñieåm, ý nữa Neáu caùch laøm ñuùng maø ñaùp aùn sai, thì vaãn cho ñieåm tuøy theo möùc ñoä, cho biết thêm Caâu một, tiếp theo là det ( A) = −5 + năm i = năm √ hai ( c o s ( 3 π/4 + i s in 3 π/4 ) , ý nữa năm √ z = zk = 10 √ năm 0 c o s 3 π/4 + k2 π năm + i s in 3 π/4 + k2 π năm , k = 0 , một , , bên cạnh đó , 4 , cho biết thêm Caâu hai, nói thêm là X = A−1 BT − hai I , A−1 =    năm một −1 4 một −1 −3 0 một    Suy ra X =    −2 3 −4 một một −1 9 −5 8 một 8 hai −4    Caâu 3, bên cạnh đó Ñöa veà baäc thang, giaûi ra ñöôïc nghieäm toång quaùt X = ( hai α + 3 β, −α − β, α, β) , nói thêm là Caâu 4, cho biết thêm Ñoä da

Đây là đáp án của đề thi Ca1 Đại số B1 2010-2011, giúp các bạn có cơ sở để kiểm tra kết quả

Tải tài liệu Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí