Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.39 M
  • Lần download: 103 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
  • Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.39 M Lần download: 103 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn tài liệu Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm : TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG CNSHTP Mục tiêu  Giúp sinh viên độc lập trong nghiên cứu khoa học, có khả năng xử lý số liệu thường gặp trong điều tra, nghiên cứu trong công nghệ sinh học thực phẩm  Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm tin học trong việc giải quyết xử lý, diễn tả số liệu và giải quyết 1 số bài toán trong công nghệ Tài liệu tham khảo  Nguyễn Ngọc Kiểng, Thống kê học trong nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, 1996, ngoài ra  Lê Đức Ngọc, Xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm, Khoa Hóa, ĐHQGHN, 2001, ngoài ra  Nguyễn Cảnh, Quy hoạch thực nghiệm, NXB Đại học Quốc gia, 2004  Phan Hiếu

Giúp sinh viên độc lập trong nghiên cứu khoa học, có khả năng xử lý số liệu thường gặp trong điều tra, nghiên cứu trong công nghệ sinh học thực phẩm Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm tin học trong việc giải quyết xử lý, trình bày số liệu và giải quyết một số bài toán trong công nghệ

Tải tài liệu Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TIN
HỌC
ỨNG
DỤNG
TRONG
CNSHTP
Mục
tiêu
Giúp
sinh
viên
độc
lập
trong
nghiên
cứu
khoa
học,
khả
năng
xử
số
liệu
thường
gặp
trong
điều
tra,
nghiên
cứu
trong
công
nghệ
sinh
học
thực
phẩm
Trang
bị
cho
sinh
viên
kỹ
năng
sử
dụng
phần
mềm
tin
học
trong
việc
giải
quyết
xử
lý,
trình
bày
số
liệu
giải
quyết
một
số
bài
toán
trong
công
nghệ
Tài
liệu
tham
khảo
Nguyễn
Ngọc
Kiểng,
Thống
học
trong
nghiên
cứu
khoa
học,
NXB
Giáo
dục,
1996.
Đức
Ngọc,
Xử
số
liệu
kế
hoạch
hóa
thực
nghiệm,
Khoa
Hóa,
ĐHQGHN,
2001.
Nguyễn
Cảnh,
Quy
hoạch
thực
nghiệm,
NXB
Đại
học
Quốc
gia,
2004
Phan
Hiếu
Hiền,
Phương
pháp
bố
trí
nghiệm
xử
số
liệu,
NXB
Nông
nghiệp,
2001

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí