Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.50 M
  • Lần download: 48 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)

Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.50 M Lần download: 48 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người thư viện Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition) : Essentials of Human Resource Management This page intentionally left blank AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON • NEW YORK • OXFORD PARIS • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Essentials of Human Resource Management Fifth edition ShaunTyson Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA First published as Personnel Management 1982 Second edition 1989 Third edition 1996 Fourth edition 2000 Fifth edition 2006 Copyright © 1982,

Sách tiếng Anh chuyên ngành, dành cho lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ chuyên ngành của mình.

Tải tài liệu Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí