Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi đại số B1 2010 - 2011

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 14 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi đại số B1 2010 - 2011

Đề thi đại số B1 2010 - 2011

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.04 M Lần download: 14 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn thư viện Đề thi đại số B1 2010 - 2011 : ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2010-2011 Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính, nói thêm là Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt, kế tiếp là Ñeà thi goàm 8 caâu, bên cạnh đó Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu, ý nữa HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN, bên cạnh đó CA một Caâu một : Cho ma traän A = một + hai i hai − i một + hai i 3 + hai i , ngoài ra Ñaët z =det( A) , ý nữa Tính năm √ z, bên cạnh đó Caâu hai : Cho 2 ma traän A =    một −1 0 −1 hai một 3 −3 một    vaø B =    −2 3 sáu một −2 năm 3 một bảy    , kế tiếp là Tìm ma traän X thoûa hai I + AX = BT , nói thêm Caâu 3 : Giaûi heä phöông trình          x1 + x2 − x3 − hai x4 = 0 hai x1 + x2 − 3 x3 − năm x4 = 0 3 x1 + x2 − năm x3 − 8 x4 = 0 năm x1 + 3 x2 − bảy x3 − một hai x4 = 0 Caâu

Đây là đề thi đại số B1 2010 - 2011, tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên theo của các trường đại học tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi thật.

Tải tài liệu Đề thi đại số B1 2010 - 2011 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi đại số B1 2010 - 2011 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí