Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.44 M
  • Lần download: 35 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng

Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.44 M Lần download: 35 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc tài liệu Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng : Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng Ebook 4 U ebook, tiếp theo là vinagrid, nói thêm com Mục lục một LỜI NÓI ĐẦU, nói thêm năm PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG, thêm nữa sáu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG CỤC BỘ, tiếp theo là sáu MUC 1: MẠNG MÁY TÍNH , kế tiếp là sáu một, ngoài ra GIỚI T

Giáo trình “Quản trị mạng và các thiết bị mạng” được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu cho các hệ thống thiết bị quan trọng nền tảng của mạng máy tính hiện đại. Giáo trình gồm 2 phần : Phần 1. Khái quát vềmạng máy tính Phần 2. Quản trịmạng

Tải tài liệu Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Giáo
trình
Qun
tr
mng
Thiết
b
mng
Ebook 4 U
ebook.vinagrid.com
Mc lc
LI NÓI ĐẦU...............................................................................................................5
PHN I: KHÁI QUÁT VCÔNG NGHMNG......................................................6
CHƯƠNG 1: TNG QUAN VCÔNG NGHMNG MÁY TÍNH VÀ MNG
CC B.........................................................................................................................6
MUC 1: MNG MÁY TÍNH........................................................................................6
1. GII THIU MNG MÁY TÍNH............................................................................6
1.1. Định nghĩa mng máy tính và mc đích ca vic kết ni mng.............................6
1.1.1. Nhu cu ca vic kết ni mng máy tính.............................................................6
1.1.2. Định nghĩa mng máy tính...................................................................................6
1.2. Đặc trưng kthut ca mng máy tính...................................................................7
1.2.1. Đường truyn.......................................................................................................7
1.2.2. Kthut chuyn mch .........................................................................................7
1.2.3. Kiến trúc mng.....................................................................................................7
1.2.4. Hệ điu hành mng ..............................................................................................8
1.3. Phân loi mng máy tính.........................................................................................8
1.3.1. Phân loi mng theo khong cách địa lý :............................................................8
1.3.2. Phân loi theo kthut chuyn mch: .................................................................8
1.3.3. Phân loi theo kiến trúc mng sdng................................................................9
1.3.4. Phân loi theo hệ điu hàng mng .......................................................................9
1.4. Các mng máy tính thông dng nht ......................................................................9
1.4.1. Mng cc b.........................................................................................................9
1.4.2. Mng din rng vi kết ni LAN to LAN...........................................................9
1.4.3. Liên mng INTERNET......................................................................................10
1.4.4. Mng INTRANET.............................................................................................10
2. MNG CC B, KIN TRÚC MNG CC B.................................................10
2.1. Mng cc b..........................................................................................................10
2.2. Kiến trúc mng cc b..........................................................................................10
2.2.1. Đồ hình mng (Network Topology) ..................................................................10
2.3. Các phương pháp truy cp đường truyn vt lý....................................................12
3. CHUN HOÁ MNG MÁY TÍNH........................................................................13
3.1. Vn đề chun hoá mng và các tchc chun hoá mng.....................................13
3.2. Mô hình tham chiếu OSI 7 lp..............................................................................13
3.3. Các chun kết ni thông dng nht IEEE 802.X và ISO 8802.X.........................14
MC 2: CAC THIT BMNG THONG DNG VA CAC CHUN KT NI VT
LÝ................................................................................................................................15
1.CÁC THIT BMNG THÔNG DNG................................................................15
1.1. Các loi cáp truyn................................................................................................15
1.1.1. Cáp đôi dây xon (Twisted pair cable)..............................................................15
1.1.2. Cáp đồng trc (Coaxial cable) băng tn cơ s...................................................15
1.1.3. Cáp đồng trc băng rng (Broadband Coaxial Cable).......................................16
1.1.4. Cáp quang ..........................................................................................................16
1.2. Các thiết bghép ni.............................................................................................17
1.2.1. Card giao tiếp mng (Network Interface Card - NIC)....................................17
1.2.2. Bchuyn tiếp (REPEATER ) ..........................................................................17
1.2.3. Các btp trung (Concentrator hay HUB)........................................................17
1.2.4. Switching Hub (hay còn gi tt là switch).........................................................17
1.2.5. Modem...............................................................................................................18
1.2.6. Multiplexor - Demultiplexor..............................................................................18
1.2.7. Router.................................................................................................................18
2. MTSKIU NIMNG THÔNG DNG VÀ CÁCCHUN.........................19
1
Ebook 4 U
ebook.vinagrid.com
Mc lc
2.1.Các thành phn thông thường trên mt mng cc b............................................18
2.2. Kiu 10BASE5......................................................................................................19
2.3. Kiu 10BASE2......................................................................................................19
2.4. Kiu 10BASE-T....................................................................................................20
2.5. Kiu 10BASE-F....................................................................................................20
CHƯƠNG 2: GII THIU GIAO THC TCP/IP......................................................22
1. GIAO THC IP...........................................................................................................
1.1. Hgiao thc TCP/IP.............................................................................................21
1.2. Chc năng chính ca - Giao thc liên mng IP(v4) .............................................23
1.3. Địa chIP.............................................................................................................23
1.4. Cu trúc gói dliu IP..........................................................................................24
1.5. Phân mnh và hp nht các gói IP........................................................................25
1.6. Định tuyến IP........................................................................................................25
2. MT SGIAO THC ĐIU KHIN ...................................................................26
2.1. Giao thc ICMP....................................................................................................26
2.2. Giao thc ARP và giao thc RARP......................................................................26
3.1. Giao thc TCP ......................................................................................................27
3.1.1 Cu trúc gói dliu TCP....................................................................................27
3.1.2 Thiết lp và kết thúc kết ni TCP .......................................................................28
PHN II: QUN TRMNG.....................................................................................30
CHƯƠNG 3: TNG QUAN VBỘ ĐỊNH TUYN.................................................33
1. LÝ THUYT VBỘ ĐỊNH TUYN.....................................................................33
1.1. Tng quan vbộ định tuyến..................................................................................32
1.2. Các chc năng chính ca bộ định tuyến, tham chiếu mô hình OSI......................32
1.3. Cu hình cơ bn và chc năng ca các bphn ca bộ định tuyến......................34
2. GII THIU VBỘ ĐỊNH TUYN CISCO.........................................................35
2.1. Gii thiu bộ định tuyến Cisco.............................................................................35
2.2. Mt stính năng ưu vit ca bộ định tuyến Cisco ...............................................36
2.3. Mt sbộ định tuyến Cisco thông dng...............................................................36
2.4. Các giao tiếp ca bộ định tuyến Cisco..................................................................40
2.5. Kiến trúc module ca bộ định tuyến Cisco...........................................................41
3. CÁCH SDNG LNH CU HÌNH BỘ ĐỊNH TUYN ...................................47
3.1. Gii thiu giao tiếp dòng lnh ca bộ định tuyến Cisco.......................................47
3.2. Làm quen vi các chế độ cu hình........................................................................50
3.3. Làm quen vi các lnh cu hình cơ bn................................................................53
3.4. Cách khc phc mt sli thường gp.................................................................60
4. CU HÌNH BỘ ĐỊNH TUYN CISCO.................................................................61
4.1. Cu hình leased-line..............................................................................................61
4.2. Cu hình X.25 & Frame Relay .............................................................................65
4.3. Cu hình Dial-up...................................................................................................80
4.4. Định tuyến tĩnh và động........................................................................................83
5. BCHUYN MCH LP 3..................................................................................89
5.1. Tng quan và kiến trúc bchuyn mch lp 3.....................................................89
5.2. Định tuyến trên bchuyn mch lp 3.................................................................91
5.3. Sơ lược vcác bchuyn mch lp 3 thông dng ca Cisco...............................92
6. BÀI TP THC HÀNH SDNG BỘ ĐỊNH TUYN CISCO..........................95
Bài 1: Thc hành nhn din thiết b, đấu ni thiết b...................................................94
Bài 2: Thc hành các lnh cơ bn................................................................................94
Bài 3: Cu hình bộ định tuyến vi mô hình đấu ni leased-line..................................94
Bài 4: Cu hình bộ định tuyến vi Dial-up..................................................................94
2
Ebook 4 U
ebook.vinagrid.com

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí