Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.96 M
  • Lần download: 15 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.96 M Lần download: 15 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn tài liệu Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp : 8/3/2012 một GV, nói thêm là ThS, nói thêm là Vũ Quốc Thông Báo cáo tài chính TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CHƢƠNG hai hai Mục tiêu • Sau khi nghiên cứu xong chƣơng này, bạn có thể: – Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính – Giải thích kết cấu và nội dung của những báo cáo tài chính – Giải thích những giả định và nguyên lý kế toán căn bản – Giải thích các hạn chế của báo cáo tài chính 8/3/2012 hai 3 Nội dung • Giới thiệu về báo cáo tài chính • Các khái niệm và nguyên lý căn bản • Những hạn chế của báo cáo tài chính 4 Giới thiệu báo cáo tài chính (BCTC) • Nhắc lại 1 số khái niệm • Bản chất báo c

Bài giảng tham khảo Báo cáo tài chính doanh nghiệp (tham khảo) của trường Đại học Mở TPHCM

Tải tài liệu Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

8/3/2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
KHOAKẾ TOÁN KIỂM TOÁN
CHƢƠNG 2
Báo cáo tài
chính
GV.ThS.Vũ Quốc Thông
Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chƣơng này, bạn có thể:
– Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính
– Giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính
– Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản
– Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính
2
1