Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.87 M
  • Lần download: 24 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu

Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.87 M Lần download: 24 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu : 1 Chương 3: Mô hình hóa đề nghị GVLT: TS, ngoài ra Trần Minh Triết – ThS, cho biết thêm Đặng Bình Phương tmtriet@fit, bên cạnh đó hcmus, kế tiếp là edu, ý nữa vn dbphuong@fit, tiếp theo là hcmus, bên cạnh đó edu, bên cạnh đó vn hai Nội dung  Mô hình hóa yêu cầu:  Lược đồ Use-case  Khái niệm Actor và Usecase  Ví dụ  Mô hình hóa những dòng dữ liệu của mỗi Use-case  Giới thiệu Mô hình DFD  Sử dụng mô hình DFD để mô hình hóa đề nghị lưu trữ, tra cứu, tính toán, kết xuất 3 Mở đầu  Đặt vấn đề:  Các diễn đạt về đề nghị trong công đoạn xác định yêu cầu:  Chỉ diễn đạt chính yếu những thông báo can dự tới việc thực hiện những nghiệp vụ trong thế giới thực, chưa diễn đạt rõ nét việc thực hiện những ngh

Tải tài liệu Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Chương
3:
hình
hóa
yêu
cầu
GVLT:
TS. Trần Minh Triết ThS. Đặng Bình Phương
tmtriet@fit.hcmus.edu.vn dbphuong@fit.hcmus.edu.vn
1
Nội
dung
Mô hình hóa yêu cầu:
Lược đồ Use-case
Khái niệm Actor và Usecase
Ví dụ
Mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case
Giới thiệu Mô hình DFD
Sử dụng mô hình DFD để mô hình hóa yêu cầu lưu trữ, tra cứu,
tính toán, kết xuất
2
Mở
đầu
Đặt
vấn
đề:
Các
tả
về
yêu
cầu
trong
giai
đoạn
xác
định
yêu
cầu:
Chỉ
tả
chủ
yếu
các
thông
tin
liên
quan
đến
việc
thực
hiện
các
nghiệp
vụ
trong
thế
giới
thực,
chưa
thể
hiện
nét
việc
thực hiện các nghiệp vụ trên máy tính
tả
thông
quá
các
văn
bản
dễ
gây
ra
nhầm
lẫn
không
trực quan
hình
hóa
yêu
cầu
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí