Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.67 M
  • Lần download: 64 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.67 M Lần download: 64 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BỘ NỘI VỤ______Số: 01/2011/TT-BNVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011THÔNG TƯHướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính__________________Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủvề công tác văn thư;Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủsửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chínhphủ về công tác văn thư,Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụngThông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bảnsao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ

MINH HỌA
  • Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV
  • Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV
  • Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV
  • Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV
  • Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính - Thông tư 01/2011/TT-BNV
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí