Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình Java cơ bản tiếng việt

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.21 M
  • Lần download: 535 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Giáo trình Java cơ bản tiếng việt

Giáo trình Java cơ bản tiếng việt

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.21 M Lần download: 535 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người tài liệu Giáo trình Java cơ bản tiếng việt : 1 MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA , ý nữa bảy một, thêm nữa một, thêm nữa Mở đầu , bên cạnh đó bảy một, nói thêm là hai, ý nữa Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java, thêm nữa bảy một, bên cạnh đó hai, cho biết thêm một, nói thêm là Java là gì? , nói thêm là bảy một, nói thêm hai, kế tiếp là hai, bên cạnh đó Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java, bên cạnh đó bảy một, thêm nữa hai, nói thêm là 3, thêm nữa Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java

Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình java giúp người đọc bước đầu tiếp cập dễ dàng với công nghệ mới này, và đây cũng chính là một bước đệm để chúng ta trở thành “java shooter”. Một số vấn đề nâng trong ngôn ngữ lập trình java như: avabean, thiết kết giao diện dùng thư viện JFC(Java Foundation Class), lập trình mạng, lập trình cơ sở dữ liệu bằng java, lập trình ứng dụng web dùng J2EE (Java 2 Enterprise Edition), … sẽ được nói đến trong các chuyên đề nâng cao. Chương 6 của giáo trình giới thiệu tổng quan về lập trình cơ sở dữ liệu dùng jdbc, một nội dung theo chúng tôi cần phải được trình bày trong một chuyên đề riêng. 

Tải tài liệu Giáo trình Java cơ bản tiếng việt miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình Java cơ bản tiếng việt của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MC LC
Chương 1: GII THIU TNG QUAN VNGÔN NGLP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. Mở đầu.........................................................................7
1.2. Gii thiu vngôn nglp trình Java............................7
1.2.1. Java là gì? ..............................................................7
1.2.2. Lch sphát trin ca ngôn nglp trình Java........7
1.2.3. Mt số đặc đim ni bc ca ngôn nglp trình Java
........................................................................................8
1.3. Các ng dng Java......................................................10
1.3.1. Java và ng dng Console....................................10
1.3.2. Java và ng dng Applet......................................11
1.3.3. Java và phát trin ng dng Desktop dùng AWT và
JFC................................................................................12
1.3.4. Java và phát trin ng dng Web..........................13
1.3.5. Java và phát trin các ng dng nhúng .................14
1.4. Dch và thc thi mt chương trình viết bng Java........14
1.5. Chương trình Java đầu tiên..........................................15
1.5.1. To chương trình ngun HelloWordApp ..............15
1.5.2. Biên dch tp tin ngun HelloWordApp................16
1.5.3. Chy chương trình HelloWordApp.......................16
1.5.4. Cu trúc chương trình HelloWordApp..................17
Sdng phương thc/biến ca lp................................17
1.6. Công clp trình và chương trình dch........................17
1.6.1. J2SDK .................................................................17
1.6.2. Công cson tho mã ngun Java........................18
Chương 2: .............................................................................21
HNG, BIN, KIU DLIU,...........................................21
TOÁN T, BIU THC VÀ CÁC.......................................21
CU TRÚC ĐIU KHIN TRONG JAVA ..........................21
2.1. Biến............................................................................21
2.2. Các kiu dliu cơ s.................................................23
2.2.1. Kiu snguyên ....................................................24
2.2.2. Kiu du chm động.............................................26
1
2.2.3. Kiu ký t(char)..................................................26
2.2.4. Kiu lun lý (boolean)..........................................27
2.3. Hng:..........................................................................27
2.4. Lnh, khi lnh trong java...........................................28
2.5. Toán tvà biu thc ...................................................29
2.5.1. Toán tshc......................................................29
2.5.2. Toán ttrên bit.....................................................29
2.5.3. Toán tquan h& logic.......................................29
2.5.4. Toán tép kiu ....................................................30
2.5.5. Toán tử điu kin .................................................30
2.5.6. Thtự ưu tiên ......................................................30
2.6. Cu trúc điu khin.....................................................31
2.6.1. Cu trúc điu kin if … else.................................31
2.6.2. Cu trúc switch … case........................................32
2.6.3. Cu trúc lp..........................................................32
2.6.4. Cu trúc lnh nhy (jump)....................................33
2.7. Lp bao kiu dliu cơ s(Wrapper Class)................33
2.8. Kiu dliu mng.......................................................34
2.8.1. Khái nim mng...................................................34
2.8.2. Khai báo mng.....................................................34
2.8.3. Cp phát bnhcho mng...................................35
2.8.4. Khi to mng......................................................35
2.8.5. Truy cp mng.....................................................35
2.9. Mt sví dminh ha: ...............................................36
Chương 3: HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA...............47
3.1. Mở đầu.......................................................................47
3.2. Lp (Class).................................................................48
3.2.1. Khái nim ............................................................48
3.2.2. Khai báo/định nghĩa lp.......................................48
3.2.3. To đối tượng ca lp ..........................................49
3.2.4. Thuc tính ca lp ...............................................49
3.2.5. Hàm - Phương thc lp (Method).........................50
3.2.6. Khi to mt đối tượng (Constructor)...................52
3.2.7. Biến this...............................................................53
2
3.2.8. Khai báo chng phương thc (overloading method)
......................................................................................54
3.3. Đặc đim hướng đối tượng trong java.........................54
3.3.1. Đóng gói (encapsulation) .....................................55
3.3.2. Tính đa hình (polymorphism):..............................55
3.3.3. Tính kế tha (inheritance) ....................................57
3.4. Gói (packages)............................................................62
3.5. Giao din (interface) ...................................................63
3.5.1. Khái nim interface:.............................................63
3.5.2. Khai báo interface:...............................................64
3.5.3. Ví dminh ha.....................................................65
Chương 4: THIT KGIAO DIN NGƯỜI DÙNG.............82
4.1. Mở đầu.......................................................................82
4.2. Gii thiu thư vin awt................................................83
4.3. Các khái nim cơ bn..................................................83
4.3.1. Component...........................................................83
4.3.2. Container .............................................................84
4.3.3. Layout Manager...................................................85
4.4. Thiết kế GUI cho chương trình ...................................86
4.4.1. To khung cha ca schương trình....................86
4.4.2. To hthng thc đơn..........................................87
4.4.3. Gn Component vào khung cha..........................89
4.4.4. Trình bày các Component trong khung cha ........90
4.4.5. Các đối tượng khung cha Container.................. 101
4.5. Xlý biến c/skin................................................ 105
4.5.1. Mô hình xlý skin (Event-Handling Model) . 105
4.5.2. Xlý skin chut............................................ 108
4.5.3. Xlý skin bàn phím...................................... 111
4.6. Mt sví dminh ha .............................................. 115
Chương 5: LUNG VÀ TP TIN....................................... 128
5.1. Mở đầu..................................................................... 128
5.2. Lung (Streams) ....................................................... 129
5.2.1. Khái nim lung................................................. 129
5.2.2. Lung byte (Byte Streams)................................. 129
5.2.3. Lung ký t(Character Streams)........................ 131
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí