Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.26 M
  • Lần download: 178 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản

Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.26 M Lần download: 178 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn tài liệu Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản : Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ CƠ BẢN THỰC HIỆN: TRẦN XUÂN THỨC CN: Trần Xuân Thức - 1- tranxuanthuc, bên cạnh đó pci@gmail, cho biết thêm com Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ I, nói thêm là DẠNG BÀI TẬP MÔ TẢ BẰNG LỜI, thêm nữa Toàn bộ những lớp, những mối quan hệ giữa những lớp được đề bài diễn tả bằng lời 1 cách chi tiết, tiếp theo là Dạng này dễ dàng xác định được những lớp của bài và mối quan hệ giữa chúng, những thuộc tính và phương thức trong mỗi lớp, bên cạnh đó Do vậy ta dễ dàng vẽ 1 sơ đồ cho mỗi bài (nếu cần), cho biết thêm Sau đây là 1 số bài tập ví dụ: Bài một, ý nữa 1: Xây dựng lớ

Toàn bộ các lớp, các mối quan hệ giữa các lớp được đề bài mô tả bằng lời một cách chi tiết. Dạng này dễ dàng xác định được các lớp của bài và mối quan hệ giữa chúng, các thuộc tính và phương thức trong mỗi lớp. Do vậy ta dễ dàng vẽ một sơ đồcho mỗi bài (nếu cần).

Tải tài liệu Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Bài tp lp trình hướng đối tượng C++
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIP PHÚC YÊN
BÀI
TP
LP
TRÌNH
HƯỚNG
ĐỐI
TƯỢNG
C++
CƠ
BN
THC HIN: TRN XUÂN THC
CN: Trn Xuân Thc
- 1-
tranxuanthuc.pci@gmail.com
Bài tp lp trình hướng đối tượng C++
I. DNG BÀI TP T BNG LI.
Toàn b các lp, các mi quan h gia các lp được đề bài t bng li
mt cách chi tiết. Dng này d dàng xác định được các lp ca bài mi quan h
gia chúng, các thuc tính phương thc trong mi lp. Do vy ta d dàng v mt
sơ đồ cho mi bài (nếu cn).
Sau đây mt s bài tp d:
Bài 1.1: Xây dng lp Person gm các thông tin: Hvà tên, Ngày sinh, Quê quán. Sau
đó, xây dng lp dn xut “Ksư” ngoài các thông tin ca lp Person, lp ksư còn
có các thông tin v: Ngành hc, Năm tt nghip (int) và các phương thc:
Phương thc nhp: nhp các thông tin ca ksư.
Phương thc xut: xut các thông tin lên màn hình.
Xây dng chương trình chính nhp vào mt danh sách các ksư. In danh sách
ca các ksư lên màn hình và thông tin ca các ksư tt nghip gn đây nht (năm tt
nghip ln nht).
#include
#include
#include
#include
class Person
{
public:
char HT[30];
char NS[30];
char Q[30];
};
class Kysu:public Person
{
public:
char NH[30];
int NTN;
void nhap();
void xuat();
};
void Kysu::nhap()
{
cout<<"Ho ten: ";gets(HT);fflush(stdin);
cout<<"Ngay sinh: ";gets(NS);fflush(stdin);
cout<<"Que quan: ";gets(Q);fflush(stdin);
cout<<"Nganh hoc: ";gets(NH);fflush(stdin);
cout<<"Nam tot nghiep: ";cin>>NTN;
}
void Kysu::xuat()
CN: Trn Xuân Thc
- 2-
tranxuanthuc.pci@gmail.com
Bài tp lp trình hướng đối tượng C++
{
cout<<"Ho ten: "<
cout<<"Ngay sinh: "<
cout<<"Que quan: "<
cout<<"Nganh hoc: "<
cout<<"Nam tot nghiep: "<
}
void main()
{
int i,n;
Kysu a[100];
cout<<"n= ";cin>>n;
for(i=0;i
{
cout<<"Ky su thu "<<(i+1)<<": \n";
a[i].nhap();
}
cout<<"Thong tin vua nhap:\n";
for(i=0;i
a[i].xuat();
int Max=a[0].NTN;
for(i=0;i
if(a[i].NTN>Max)
Max=a[i].NTN;
cout<<"Ky su co nam tot nghiep gan day nhat la: \n";
for(i=0;i
if(a[i].NTN==Max)
a[i].xuat();
getch();
}
Bài 1.2. Xây dng lp Máy in gm các thông tin: Trng lượng máy, năm sn xut,
hãng sn xut. Sau đó, xây dng lp dn xut: Máy in kim, ngoài các thuc tính ca
máy in ra còn có thêm thuc tính : skim (int), tc độ in (trang/ phút - int). Xây dng
lp Máy in Laser ngoài các thuc tính ca máy in còn có thêm các thuc tính: Độ phân
gii (int), tc độ in (int). Hai lp dn xut này có các phương thc: Nhp: nhp các
thông tin ca máy in, Xut: xut các thông tin ca máy in ra màn hình.
Xây dng chương trình chính nhp vào thông tin ca n máy in kim và m máy
in Laser. Xut các thông tin đó lên màn hình.
#include
#include
#include
#include
class Mayin
{
public:
CN: Trn Xuân Thc
- 3-
tranxuanthuc.pci@gmail.com

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí