Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

The-raven-grimms-fairy-tale

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.02 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

The-raven-grimms-fairy-tale

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.02 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu The-raven-grimms-fairy-tale miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu The-raven-grimms-fairy-tale của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

THE RAVENThere was once a queen who had a little daughter, still too young to runalone. One day the child was very troublesome, and the mother could notquiet it, do what she would. She grew impatient, and seeing the ravens flyinground the castle, she opened the window, and said: ‘I wish you were a ravenand would fly away, then I should have a little peace.’ Scarcely were thewords out of her mouth, when the child in her arms was turned into a raven,and flew away from her through the open window. The bird took its flight toa dark wood and remained there for a long time, and meanwhile the parentscould hear nothing of their child.Long after this, a man was making his way through the wood when he hearda raven calling, and he followed the sound of the voice. As he drew near, theraven said, ‘I am by birth a king’s daughter, but am now under the spell ofsome enchantment; you can, however, set me free.’ ‘What am I to do?’ heasked. She replied, ‘Go farther into the wood until you come to a house

MINH HỌA
  • The-raven-grimms-fairy-tale
  • The-raven-grimms-fairy-tale
  • The-raven-grimms-fairy-tale
  • The-raven-grimms-fairy-tale
  • The-raven-grimms-fairy-tale
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí