Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:5.02 M
  • Lần download: 674 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)

Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:5.02 M Lần download: 674 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc thư viện Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính) : ĐẠI HỌC QUẢNG NGÃI BỘ ĐỀ TOÁN RỜI RẠC Dùng cho sinh viên khoa Công nghệ thông báo và cho thí sinh luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính Biên soạn: BÙI TẤN NGỌC - 10/2011 - Toán rời rạc - Tài liệu sử dụng để luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính ấn Ngọc buitanngocqn@gmail, ý nữa com một Bài toán đếm Bài một, nói thêm Đếm số n gồm hai chữ số, nếu: a, thêm nữa n chẵn Gọi AB là số thỏa mãn yêu cầu Vậy A có 9 cách chọn {1, hai, 3, 4, năm, sáu, bảy, 8, 9} (không chọn 0, vì chọn 0 thì số này có một chữ số) B có năm cách chọn {0, hai, 4, sáu, 8} Theo nguyên lý nhân, ta có : 9 x năm = 45 số b, nói thêm là n lẻ gồm hai chữ số khác nhau Gọi AB là số thỏa mãn yê

Tài liệu dành cho các bạn ôn thi cao học môn Toán rời rạc ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH

Tải tài liệu Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ĐẠI HỌC QUẢNG NGÃI
BỘ
ĐỀ
TOÁN
RỜI
RẠC
Dùng cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin
cho thí sinh luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính
Biên soạn: BÙI TẤN NGỌC
- 10/2011 -
Toán rời rạc - Tài liệu dùng để luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính
Bài toán đếm
Bài 1.
Đếm số n gồm 2 chữ số, nếu:
a.
n chẵn
Gọi AB là số thỏa mãn yêu cầu
Vậy A có 9 cách chọn {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
(không chọn 0, vì chọn 0 thì số này có 1 chữ số)
B có 5 cách chọn {0, 2, 4, 6, 8}
Theo nguyên lý nhân, ta có : 9 x 5 = 45
số
b.
n lẻ gồm 2 chữ số khác nhau
Gọi AB là số thỏa mãn yêu cầu
Vì là số lẻ, nên B có 5 cách chọn {1, 3, 5, 7, 9}
Sau khi ta chọn B, thì A có 8 cách chọn
Theo nguyên lý nhân, ta có : 5 x 8 = 40
số
c.
n chẵn gồm 2 chữ số khác nhau
Gọi AB là số thỏa mãn yêu cầu
Khi B = {0}. A có 9 cách chọn {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Số cách chọn trong trường hợp này là : 9 cách
Khi B = {2, 4, 6, 8}. A có 8 cách chọn
Số cách chọn trong trường hợp này là : 4 x 8 = 32 cách
Theo nguyên lý cộng,
ta có :
9 + 32 = 41
số
Cách khác:
Theo câu a ta có 45 số n chẵn. Ta có 4 chữ số chẵn gồm 2 chữ số giống
nhau: 22, 44,
66, 88. => 45 – 4 = 41 số n chẵn gồm 2 chữ số khác nhau.
: {0, 1, 2, 3, 4, 5}
a.
abc
a
{1, 2, 3, 4, 5}.
ấn Ngọc
buitanngocqn@gmail.com
1
Toán rời rạc - Tài liệu dùng để luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính
a xong, b
a)
Sau k
a, b
c
a, b)
b.
abc
c
: {0, 2, 4}.
+ Khi c
a
b như sau:
c =0, a
{1, 2, 3, 4, 5}.
a, c
b
+ Khi c
c
a
b như sau:
c, a
c
a, c
b
c
a)
Bài 3.
bao nhiêu xâu khác nhau th lp được t các ch cái trong t
MISSISSIPI, COMPUTER yêu cu phi dùng tt c các ch?
Từ
MISSISSIPI có chứa : 1 từ M, 4 từ I, 4 từ S và 1 từ P
Số xâu khác nhau là :
10!
1!.4!.4!.1!
Xâu COMPUTER
, nên lập được 8! xâu.
ấn Ngọc
buitanngocqn@gmail.com
2

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí