Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.22 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh
  • Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh

Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.22 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh : Unit 3, nói thêm The Basic Transmission Systems 31 UNIT 3, bên cạnh đó THE BASIC TRANSMISSION SYSTEMS I, kế tiếp là GIỚI THIỆU Bài 3 giới thiệu về những hệ thống truyền dẫn căn bản trong mạng dế yêu, bên cạnh đó một, cho biết thêm Mục đích đề nghị Sau khi nghiên cứu bài 3, sinh viên cần: một, bên cạnh đó Nắm được cách mô tả 1 quá trình, bên cạnh đó hai, tiếp theo là Thành lập câu sử dụng cấu trúc so sánh để giải thích những mối tương quan giữa những chi tiết, ý nữa 3, ngoài ra Thành lập hội thoại với những cấu trúc được sử dụng khi bạn hỏi thông báo, đề nghị giải thích, cho lời giải thích, tỏ ý hiểu, nói thêm 4, kế tiếp là Biết được những phương pháp truyền dẫn lưu lượng dế yêu căn bản, bên cạnh đó năm, ngoài ra Biết được những thông báo căn bản về điều ch

Đây là giáo trình vô cùng quý giá cho các bạn chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh. Hãy đón đọc và đừng bỏ qua nhé!!!

Tải tài liệu Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Quá trình hình thành giáo trình chuyên ngành điện tử viễn thông mạng điện thoại Tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Unit 3. The Basic Transmission Systems
UNIT 3. THE BASIC TRANSMISSION SYSTEMS
I. GII THIU
Bài 3 gii thiu vcác hthng truyn dn cơ bn trong mng đin thoi.
1. Mc đích yêu cu
Sau khi nghiên cu bài 3, sinh viên cn:
1.
Nm được cách mô tmt quá trình.
2.
Thành lp câu sdng cu trúc so sánh để gii thích các mi tương quan gia các yếu
t.
3.
Thành lp hi thoi vi các cu trúc được sdng khi bn hi thông tin, yêu cu gii
thích, cho li gii thích, tý hiu.
4.
Biết được các phương pháp truyn dn lưu lượng đin thoi cơ bn.
5.
Biết được các thông tin cơ bn về điu chế xung mã (PCM).
2. Tóm tt ni dung
1. Khi mô tmt quá trình có 2 đim cn lưu ý:
- dùng thi hin ti đơn (chủ động hoc bị động)
- sdng các liên t(sequence markers).
2. Gii thích các mi tương quan
The greater the …, the larger the …
The greater the …, the higher the …
be double/ twice/ two times/ half/ a half of
Chú ý: khi nói v“mc độ” (degree) hay “tn s” (frequency) ta thường dùng “higher”
hay “lower”.
3. Questions for information Responses
Questions for explanation Giving explanations
Showing understanding
4. Các phương pháp truyn dn lưu lượng đin thoi cơ bn: truyn dn bng đường dây
trn, cáp treo, cáp ngm, cáp đồng trc, vtinh.
5. Quá trình ước lượng giá trca mu theo mt mc mã hoá gi là “lượng thoá” và toàn
bquá trình ly mu và mã hoá được gi là điu chế xung mã (PCM).
II. NI DUNG
1. READING 1
Many
different
transmission
systems
are
used
in
telecommunications
technology.
Transmission on open-wire lines was the earliest method used for telephone traffic, and this
31
Unit 3. The Basic Transmission Systems
method is still used in the local networks of many countries. Nowadays, due to the demands on
operating reliability, local networks are built up using aerial or underground cable.
Between the subscriber and the local exchange two-wire circuits are used, often placed in
symmetric cable pairs. Between the local and transit exchanges either two- or four-wire circuits
are used. On longer routes, it may be advantageous to use PCM on coaxial cable.
These cables are also used for FDM systems transmitting up to 10 800 telephone channels.
At regular intervals along the coaxial line, line amplifiers are provided; these are mounted in
underground housings and are called “intermediate repeaters”. In principle, the greater the number
of channels transmitted, the larger the number of repeaters required.
Since
1965,
satellites
have
become
increasingly
important
for
long
distance
communication, especially across the oceans. In principle, the satellite operates as an intermediate
repeater, signals are received, amplified and transmitted to the ground station on the receive side.
Satellites use the same frequency band as radio relay systems.
Radio relay links operate with line of sight between the send and receive stations. In
principle, the greater the diameter of the parabola in relation to the wavelength, the higher the
degree of directivity.
In terminal repeater stations, situated in ground stations and transit exchanges, speech
signals are modulated and combined before transmission. Each separate conversation is shifted to
a significantly higher frequency range. This is done in a number of steps. First, by selecting
suitable modulation frequencies, the conversations can be placed next to each other along the
frequency axis. Then, they are transmitted as a group to the receive side where a similar station
demodulates the signals and extracts the various conversations before they are transmitted in two-
or four-wire circuits to another transit exchange.
1.1. Main phrases
- transmission on open-wire lines: truyn dn trên dây trn
- the same … as…: ging như
- Transmission on open-wire lines was the earliest method used for telephone traffic:
Truyn dn trên dây trn là phương pháp sm nht được dùng để ti …
- Local networks are built up using aerial or underground cable: Mng ni ht được xây
dng sdng cáp …
- … either two or four wire circuits are used: … hoc nhng mch 2 dây hoc 4 dây được
sdng
32
Unit 3. The Basic Transmission Systems
1.2. Decide if the statements are true or false.
T/F 1. Local networks are built up using cable rather than open wire.
T/F 2. Aerial cables are used for systems which transmit up to 10 800 telephone channels.
T/F 3. “Line amplifiers” is another term for “intermediate repeaters”.
T/F 4. A satellite has got two functions.
T/F 5. The directivity of a radio relay system is proportional to the diameter of the parabola in
relation to the wavelength.
1.3. This is the simple process description of the function of a terminal repeater station. Put
the sentences in the right order.
transmission to another transit exchange
transmission as a group to the receive side
placing of signal on frequency axis
demodulation of signals
extraction of conversations
2. LANGUAGE PRACTICE
2.1. Process description
Hãy xem smô tsơ lược các quá trình sau:
The height of the pulse is measured
and (it is) given a binary code.
Each code is then transmitted as the train of pulses.
First, by selecting suitable modulation frequencies.
the conversations can be placed next to each other.
Then, they are transmitted as a group to the receive side.
Where a similar station demulates the signals
and extracts the various conversations,
before they are transmitted to another exchange.
Lưu ý 2 đặc đim:
-
Khi mô tquá trình: thường dùng thi hin ti đơn, có thdùng cách nói chủ động hoc b
động.
Ví d:
is measured, are transmitted, extracts...
-
Để din tcác bước trong quá trình, ta sdng các liên t(sequence markers).
Ví d:
first, then, after that, next, before, finally…
Ta lưu ý khi sdng các liên tvà t“and” để tránh lp li. Bước thnht thường dùng t“first”
ở đầu câu, nhng bước tiếp theo có thdùng nhng t“then, after that, next,…”, bước cui
cùng có thsdng t“finally” hoc thm chí “before”.
Ví d:
before they are transmitted to another exchange
33

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí