Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.22 M
  • Lần download: 50 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
Script
CÂU H I THI TR C NGHI MỎ Ắ ỆMôn lý thuy t ti n tế ề ệCÂU D T 1 Đ N 70Ễ Ừ Ế1. Ch n câu tr l i đúng nh t?ọ ả ờ ấa) Ti n là b t c nh ng cái gì đ c ch p nh n chung trong thanh toán đ nh n hàngề ấ ứ ữ ượ ấ ậ ể ậhoá, d ch v ho c đ tr nị ụ ặ ể ả ợ.b) Ti n là v t ngang giá đ c ch p nh n chung trong trao đ i.ề ậ ượ ấ ậ ổc) Ti n là hàng hoá trung gian đ c s d ng trong trao đ i hàng hoá, d ch v .ề ượ ử ụ ổ ị ụd) Ti n là gi y có giá tr danh nghĩa ghi trên b m t.ề ấ ị ề ặ2. Ti n đ khách quan quy t đ nh s ra đ i c a ti n?ề ề ế ị ự ờ ủ ềa) Xã h i có s phân chia giai c p.ộ ự ấb) Xu t hi n ch đ t h u v t li u s n xu tấ ệ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấc) G n li n v i quá trình trao đ i tr c ti p hàng hoá.ắ ề ớ ổ ự ếd) N n s n xu t hàng hoá m r ng g n li n v i quá trình trao đ i gián ti p.ề ả ấ ở ộ ắ ề ớ ổ ế3. Đ c đi m c a hàng hoá đ c ch n làm v t trung gian trong trao đ i?ặ ể ủ ượ ọ ậ ổa) Có t n su t s d ng nhi uầ ấ ử ụ ềb) Là hàng hoá thông d ngục) Là hàng hoá mang tính đ a ph ngị ươd) C ba câu trênả4. Đi u ki n đ
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí