Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 166 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Loại tài liệu : Lần download: 166 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com chia sẽ đến các bạn tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp : Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp được Thư viện miễn phí, bên cạnh đó com đăng tải, giúp những bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh tốt hơn, thêm nữa Bài tập gồm năm bài tập lớn với đa dạng dạng câu hỏi, giúp những bạn tăng khả năng tư duy Tiếng Anh, nói thêm Mời những bạn tham khảo, ý nữa Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp Name: ___________________________ Marks: I, ý nữa Complete the words: một, bên cạnh đó They’re fl_ing k_te_, nói thêm là hai,còn cho biết thêm Mai is in the di_ing room,còn cho biết thêm 3, bên cạnh đó Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have, thêm nữa 4,còn cho biết thêm Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se, ý nữa năm, kế tiếp là Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_, ngoài ra She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish, cho biết thêm II,còn cho biết thêm Circle the odd one out: một, cho biết thêm Mother schoo

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp được VnDoc.com đăng tải, giúp các bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh tốt hơn. Bài tập gồm 5 bài tập lớn với nhiều dạng câu hỏi, giúp các bạn tăng khả năng tư duy Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Name: ___________________________                                  Marks:

I. Complete the words:

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

II. Circle the odd one out:

1. Mother         school          father               sister

2. Big              book             pen                  ruler

3. Bedroom      kitchen         bathroom          garden

4. She             he                living room        I

5. Sunny          windy           rainy                tortoise

6. Am              weather        are                   is

7. Dog             bird              fish                  robot

8. Ship            doll              ball                  have

III. Select and circle A, B or C:

1/ What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing                    B. making                C. playing

2/ Has she got any pet? – No, she_____.

A. has                      B. hasn’t                 C. haven’t

3/ How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair                    B. chairs                 C. x

4/ What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling         B. cycling                C. cycles

5/ How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister                  B. mother                C. father

6/ What is the---------- today?

A. activity                B. colour                 C. weather

7/--------- many cats do you have?

A. Why                   B. How                   C. What

8/ what _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour                 B. yellow                C. sunny

Tải tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí