Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tự học llustrator CS6

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:8.92 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tự học llustrator CS6
  • Tự học llustrator CS6
  • Tự học llustrator CS6
  • Tự học llustrator CS6
  • Tự học llustrator CS6

Tự học llustrator CS6

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:8.92 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn tài liệu Tự học llustrator CS6 : Tự học llustrator CS6 (Sưu tầm và biên soạn) Mục lục Phần một - Các kiến thức căn bản, cho biết thêm năm Bài một – Giao diện làm việc, ngoài ra năm một, nói thêm là Không gian làm việc, tiếp theo là năm hai, ngoài ra Các Panel, ý nữa 8 3, bên cạnh đó Panel Tools , bên cạnh đó 13 4, nói thêm Preferences và Presets, bên cạnh đó 23 năm, bên cạnh đó Undo và Automation

Tham khảo tài liệu :Tự học llustrator CS6 (Sưu tầm và biên soạn) Khi lần đầu khởi động Illustrator, bạn sẽ thấy một không gian làm việc (Wokrspace) bao gồm một thanh ứng dụng ở trên cùng với khung ứng dụng bên dưới nó, (Panel Tools nằm trên bên trái và các Panel mặc định thu gọn được neo ở bên phải.

Tải tài liệu Tự học llustrator CS6 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tự học llustrator CS6 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

T học llustrator CS6
(Sưu tầm và biên soạn)
Mục lục
Phần 1 - Các kiến thức bản.................................................5
Bài 1 Giao diện làm vic........................................................5
1. Không gian làm việc.........................................................5
2. Các Panel..........................................................................8
3. Panel Tools .....................................................................13
4. Preferences Presets....................................................23
5. Undo Automation......................................................26
Bài 2 Làm việc với File........................................................31
1. Tạo File mới....................................................................31
2. Nhiều Artboard..............................................................37
3. Lưu xuất các File.......................................................41
4. M các File .....................................................................44
5. Thêm ảnh vào Illustrator...............................................44
6. Di chuyển xung quanh Workspace................................46
7. S dụng Adobe Bdidge...................................................53
Bài 3 - Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng......................54
1. Các công c Shape..........................................................54
2. Các công c Line Segment.............................................64
3. Chỉnh sửa các đường hình dạng ...............................71
4. Các công c cắt...............................................................76
Bài 4 Làm việc với các vùng chọn.......................................79
1. Công c Selection...........................................................79
2. Công c Direct Selection................................................80
3. Công c Group Selection ...............................................81
4. Công c Magic wand......................................................82
5. Công c Lasso.................................................................84
6. Công c Eyedropper ......................................................84
Bài 5 - Layer...........................................................................87
1. Tìm hiểu các Layer.........................................................87
2. S dụng Panel Layers ....................................................90
3. Tạo một Layer khuôn mẫu ............................................95
4. T chức lại các Layer.....................................................97
Bài 6 Màu sắc trong Illustrator........................................100
1. Panel Color...................................................................100
2. Color picker..................................................................104
3. Panel Color Guide........................................................106
4. Panel Swatches.............................................................110
Phần 2 Công c và biên tập hình ảnh...............................119
Bài 1 - Pencil, Eraser, Paintbrush Blob brush...............119
1. Công c Pencil..............................................................119
2. Công c Smooth ...........................................................122
3. Công c Path Eraser....................................................124
4. Công c Eraser.............................................................124
5. Công c Paintbrush......................................................127
Bài 2 Công c Pen.............................................................139
1. Công c Pen..................................................................139
2. Biên tập các đường Path..............................................148
Bài 3 Công c Type...........................................................152
1. Công c Type................................................................152
2. Định dạng Type............................................................160
3. Công c Area Type.......................................................165
4. Công c Type on A path ..............................................166
5. Công c Vertical Type .................................................169
6. Bao bọc text xung quanh một đối tượng......................172
7. Làm cong text bằng Envelope Distort .........................173
8. Đặt vừa vặn một dòng đề mục.....................................176
9. Thực thi các lệnh Type khac........................................177
10. Chuyển đổi Type thành các outline...........................178
Bài 4 - Công c biến đổi.......................................................180
1. Các công c Transformation .......................................180
2. Panel Transform ..........................................................186
3. Các lệnh menu Transform...........................................187
Bài 5 - Pattern Gradient .................................................188
1. Các Pattern...................................................................188
2. Các Gradient................................................................192
Bài 6 - Symbol, ánh sáng 3D Flash .................................198
1. Panel Symbols...............................................................198
2. Các thư viện Symbol....................................................200
3. Làm việc với các Symbol..............................................201
4. Các công c Symbolism................................................204

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí