Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi xử lý ảnh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.07 M
  • Lần download: 145 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi xử lý ảnh
  • Đề thi xử lý ảnh
  • Đề thi xử lý ảnh
  • Đề thi xử lý ảnh
  • Đề thi xử lý ảnh

Đề thi xử lý ảnh

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.07 M Lần download: 145 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đề thi xử lý ảnh : Đề thi Xử Lý Ảnh GV: Trần Tiến Đức một Đề thi Xử Lý Ảnh GV: Trần Tiến Đức MỤC LỤC ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ Chương 3 gồm 13 câu từ câu một tới câu 13 Câu một, nói thêm Xây dựng và cài đặt thuật toán làm âm ảnh, thêm nữa Đáp án: Cách làm âm ảnh được cho bằng phương trình: s=L-1-r trong ấy L=256 là số lượng mức xám, r là mức xám đầu vào, s là mức xám đầu ra Quan sát đồ thị ta thấy: Mức xám đầu ra “ngược” với đầu vào, tức là thuật toán này biến ảnh đen trở thành ảnh trắng và trắng thành đen, cho biết thêm Code: void Negatives(BYTE **f, BYTE **g) { int x, y; BYTE r,s; for (x=0; x1: khiến cho ảnh tối hơn, cho biết thêm c: được tính như sau: Ta

Đề thi và đáp án môn xử lý ảnh số. Chương 3 gồm 13 câu tử câu 1 đến câu 13 Câu 1: Xây dựng và cài đặt thuật toán làm âm ảnh Cầu 2: Xây dựng và cài đặt thuật toán biến đồi logarit ảnh Câu 3: Xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi lũy thừa ảnh .....

Tải tài liệu Đề thi xử lý ảnh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi xử lý ảnh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Đề thi X nh
GV: Trn Tiến Đức
Đề
thi
X
nh
GV: Trn Tiến Đức
MC LC
ĐỀ THI ĐÁP ÁN MÔN XỬ ẢNH SỐ
Chương 3 gồm 13 câu từ câu 1 đến câu 13
Câu 1. Xây dựng cài đặt thuật toán làm âm ảnh.
Đáp án:
Cách làm âm ảnh được cho bằng phương trình: s=L-1-r trong đó L=256 là số lượng mc xám, r
là mức xám đầu vào, s là mức xám đầu ra
S
L-1
(0,0)
L-1
R
Quan sát đồ thta thy: Mức xám đầu ra “ngược” với đầu vào, tc là thut toán này biến nh
đen trở thành nh trng và trng thành đen.
Code:
void
{
Negatives(BYTE
int x, y;
**f,
BYTE
**g)
BYTE r,s;
for (x=0;
x
x++)
for
(y=0;
r =
y
f[x][y];
{
1
c=
Đề thi X nh
GV: Trn Tiến Đức
s = L-1-r;
g[x][y] = s;
}
return;
}
Câu 2. Xây dựng cài đặt thuật toán biến đổi logarit ảnh.
Đáp án:
Phương trình biến đổi:
L-1
s=c log(1+r)
trong đó:
Negative
log
r là mức xám đầu vào
s là mc xám đầu ra
c: hng số dương
log(1+r): tránh trường hp log = 0.
Quan sát đồ ththấy đường log làm cho nh
Intensity
trở nên sáng hơn.
Hng s c được tính như sau:
(0,0)
L-1
Ta có phương trình: s=c log(1+r)
Rõ ràng r=0 thì s=0
Ta cn có: r=L-1 thì s=L-1
L1
log(1+ L1)
Vi L = 256 thì c= 45.9859
Code:
void
{
Logarithm(BYTE
**f,
BYTE
**g)
int x,
double
y;
r,s;
double
c
=
(L-1)/log(1.0*L);
for
(x=0;
x
x++)
for
(y=0;
r =
y
f[x][y];
{
}
s = c*log(1+r);
g[x][y] = (int)s;
}
return;
2
c=
Đề thi X nh
GV: Trn Tiến Đức
Câu 3. Xây dựng cài đặt thuật toán biến đổi lũy thừa ảnh.
Đáp án:
Biến đổi lũy thừa được cho bằng phương trình:
s=crγ
S
vi r là mức xám đầu vào, s là mức xám đầu ra,
c, γ là các hằng số dương.
γ<1: làm cho ảnh sáng hơn
γ>1: làm cho ảnh tối hơn.
γ=0,4
c: được tính như sau:
γ=1
Ta thấy trên đồ th:
r=0 thì s=0
γ=1,5
r=L-1 thì s= L-1
L-1=c(L-1) γ
L1
(L1)
R
Code:
void
{
Power(BYTE
**f,
BYTE
**g)
int x,
double
double
y;
r,s;
gamma
=
5.0;
double
c
=
(L-1)/pow(1.0*(L-1),gamma);
for
(x=0;
for
x
(y=0; y
r = f[x][y];
{
s = c*pow(1.0*r,gamma);;
g[x][y] = (int)s;
}
}
return;
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí