Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.79 M
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.79 M Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1TỔNG CỤC THUẾTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾQUYẾT TOÁN THUẾTHU NHẬP DOANH NGHIỆPHà Nội, 2/2012 2HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDNA. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY- Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;- Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;- Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC;- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.B. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ- NNT: Người nộp thuế- HHDV: Hàng hóa, dịch vụ- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp- GTGT: Giá trị gia t

MINH HỌA
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí