Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.27 M
  • Lần download: 79 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0
  • Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0

Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.27 M Lần download: 79 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn tài liệu Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0 : Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel : (848) 824 4041 – Fax : (848) 824 4041 E-mail : training@athenavn, ngoài ra com – URL : www, nói thêm là athenavn, nói thêm com Y O U’LL L O V E T H E W A Y W E M I N D Y O U R K N O W L E D G E một CCNA ATHENA LAB Version một, ngoài ra 0 Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel : (848) 824 4041 – Fax : (848) 824 4041 E-mail : training@athenavn, bên cạnh đó com – URL : www, thêm nữa athenavn, bên cạnh đó com Y O U’LL L O V E T H E W A Y W E M I N D Y O U R K N O W L E D G E hai Phần một Cisco IOS Bài một : Training & Education

Những bài LAB thực hành CISCO CCNA, Router, Switch...

Tải tài liệu Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Sách Lab Tiếng Việt CCNA Ver 1.0 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC Tel : (848) 824 4041 Fax : (848) 824 4041
E-mail : training@athenavn. com URL : www. athenavn. com
CCNA
ATHENA
LAB
Version
1.
0
Y O U’LL
L O V E
T H E
W A Y
W E
M I N D
Y O U R
K N O W L E D G E
1
Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC Tel : (848) 824 4041 Fax : (848) 824 4041
E-mail : training@athenavn. com URL : www. athenavn. com
Phn 1
Cisco
IOS
Bài 1 :
Y O U’LL
L O V E
T H E
W A Y
W E
M I N D
Y O U R
K N O W L E D G E
2
Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC Tel : (848) 824 4041 Fax : (848) 824 4041
E-mail : training@athenavn. com URL : www. athenavn. com
Đặt
mt
khu
truy
nhp
cho
Router
1.
Gii thiu :
Bo mt là mt yếu trt quan trng trong network, vì thế nó rt đựơc quan tâm và sdng
mt khu là mt trong nhng cách bo mt rt hiu qu. Sdng mt khu trong router có thgiúp
ta tránh được nhng stn công router qua nhng phiên Telnet hay nhng struy cp trc tiếp vào
router để thay đổi cu hình mà ta không mong mun tngười l.
2.
Mc đích :
Cài đặt được mt khu cho router, khi đăng nhp vào, router phi kim tra các loi mt khu cn
thiết.
3.
Mô tbài lab và đồ hình :
Trong đồ hình trên, PC được ni vi router bng cáp console
4.
Các cp độ bo mt ca mt khu :
Cp độ bo mt ca mt khu da vào cp chế độ mã hoá ca mt khu đó. Các cp độ mã hóa
ca mt khu :
Cp độ 5 : mã hóa theo thut toán MD5, đây là loi mã hóa 1 chiu, không thgii mã
được(cp độ này được dùng để mã hoá mc định cho mt khu enable secret gán cho router)
Cp độ 7 : mã hóa theo thut toán MD7, đây là loi mã hóa 2 chiu, có thgii mã được(cp
độ này được dùng để mã hóa cho các loi
password khác khi cn như : enable password, line vty,
line console…)
Cp độ 0 : đây là cp độ không mã hóa.
5.
Qui tc đặt mt khu :
Mt khu truy nhp phân bit chhoa, chthường, không quá 25 kí
tbao gm các kí s,
khong trng nhưng không được sdng khong trng cho kí tự đầu tiên.
Router(config)#enable password athena-athena-athena-athen
% Overly long Password truncated after 25 characters mt khu được đặt vi 26
Y O U’LL
L O V E
T H E
W A Y
W E
M I N D
Y O U R
K N O W L E D G E
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí