Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.63 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing
  • Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing
  • Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing
  • Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing
  • Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing

Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.63 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing : DOTCOMOLOGY BY: STONE EVANS, THE HOME BIZ GUY Click Here To Discover 3 Easy Steps To Make Money Online! INTRODUCTION , kế tiếp là 9 EMPTY YOUR CUP! , bên cạnh đó 13 DON’T LISTEN TO THE “SO-CALLED” EXPERTS…, tiếp theo là 14 DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO BE AN E-ENTREPRENEUR?, cho biết thêm 16 THE INTERNET — YOUR BUSINESS TOOL, tiếp theo là 17 THE RIGHT PRODUCT SELLS ITSELF, bên cạnh đó 18 THE ETERNAL, CHANGING BUSINESS P

Tải tài liệu Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Dotcomology - The Ultimate Affiliate E-Book For Online Marketing của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOTCOMOLOGY
BY: STONE EVANS, THE HOME BIZ GUY
INTRODUCTION.................................................................9
EMPTY YOUR CUP!................................................................13
DONT LISTEN TO THE SO-CALLEDEXPERTS…...............................14
DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO BE AN E-ENTREPRENEUR?.................16
THE INTERNET —YOUR BUSINESS TOOL......................................17
THE RIGHT PRODUCT SELLS ITSELF............................................18
THE ETERNAL,CHANGING BUSINESS PLAN ...................................20
1. GETTING STARTED....................................................... 23
1.1 MAKING YOUR WEBSITE
ATTRACTIVE,
INTERESTING, ENGAGING AND
INTERACTIVE ............................................................................23
1.2NAVIGATION.................................................................26
1.3DEFINING A USABLE SITE..................................................31
1.3.1 Good Content is Critical .........................................31
1.3.2 Ease of Access to Information.................................32
1.3.3 Quick Access to Information...................................32
1.3.4 Cleanly Designed Pages.........................................33
1.3.5 Download Status ..................................................33
1.3.6 Usability Problems ................................................34
1.4BUILDING INTERACTIVITY AND PERSONALIZATION ......................35
1.5GRAPHICS....................................................................37
1.6WEB COPY...................................................................37
1.7CHOOSING A DOMAIN NAME...............................................41
1.7.1 Using Expired Domains to Skyrocket Your Traffic.......44
1.8THE HOST ...................................................................45
- 2 -