Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tiểu luận Tìm hiêu lý luận chung về giá trị thặng dư

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.89 M
  • Lần download: 7 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Tiểu luận Tìm hiêu lý luận chung về giá trị thặng dư

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.89 M Lần download: 7 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến bạn đọc thư viện Tiểu luận Tìm hiêu lý luận chung về giá trị thặng dư : Theo đánh giá của V, bên cạnh đó I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C, thêm nữa Mác là “nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác”, cho biết thêm Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân tính hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư , ngoài ra Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả 1 phần giá trị sức lao động cho người công nhân duyệt y hình thức lương bổng và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo nên trong quá trình sản xuất, tiếp theo là Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao độn

Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả một phần giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất.Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ cơ bản nhất đó. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân làm thuê sáng tạo ra là nguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà tư bản hướng đến tăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư thông qua hai phương pháp cơ bản là tạo ra giá trị thặng dư tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư tương đối.

Tải tài liệu Tiểu luận Tìm hiêu lý luận chung về giá trị thặng dư miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tiểu luận Tìm hiêu lý luận chung về giá trị thặng dư của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí