Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Văn hoá Ấn Độ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.21 M
  • Lần download: 2 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Văn hoá Ấn Độ
  • Văn hoá Ấn Độ
  • Văn hoá Ấn Độ
  • Văn hoá Ấn Độ
  • Văn hoá Ấn Độ

Văn hoá Ấn Độ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.21 M Lần download: 2 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn tài liệu Văn hoá Ấn Độ : Nhóm 14 GVHD: Nguyễn Xuân Đạo Trang một BẢN QUYỀN TÀI LIỆU THUỘC VỀ HTTP://SINHVIENNGANHANG, nói thêm là COM VĂN HÓA ẤN ĐỘ I, tiếp theo là Tổng quan chung về Ấn Độ: Ấn Độ là nhà nước có không gian lớn trang bị 7 thế giới và số dân đứng trang bị 2 thế giới, nói thêm là Quốc gia này có sở hữu sự phong lưu và nhiều về văn hóa, con người, ngôn ngữ, những điều kiện khí hậu, địa lý và những nguồn tài nguyên khoáng sản, kế tiếp là Ấn Độ đang chuyển mình với đa dạng thành quả đáng ghi nhớ trong lĩnh vực kinh tế, ý nữa _ Thủ đô: Niu Đê-li _ Diện tích: 3,280,483 km2 _ Dân tộc: Ấn Độ không có quốc đạo, bên cạnh đó Hiến pháp Ấn Độ quy định tự do tín ngưỡng, bình đẳng những tôn giáo, nói thêm _ Ng

Văn hoá Ấn Độ

Tải tài liệu Văn hoá Ấn Độ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Văn hoá Ấn Độ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Nhóm 14
GVHD: Nguyn Xuân Đạo
VĂN HÓA N ĐỘ
I. Tng quan chung về Ấn Độ:
n Độ là quc gia có din tích ln thby thế gii và sdân đứng thhai thế
gii. Quc gia này có shu sgiàu có và đa dng vvăn hóa, con người, ngôn
ng, các điu kin khí hu, địa lý và các ngun tài nguyên khoáng sn. n Độ đang
chuyn mình vi nhiu thành tu đáng ghi nhtrong lĩnh vc kinh tế.
_ Thủ đô: Niu Đê-li
_ Din tích: 3,280,483 km2
_ Dân tc: n Độ không có quc đạo. Hiến pháp n Độ quy định tdo tín
ngưỡng, bình đẳng các tôn giáo.
_ Ngôn ng: 18 thtiếng được công nhn là ngôn ngchính. Tiếng Hindu là
ngôn ngchính thc làm vic ca Nhà nước liên bang và gn 40% dân ssdng.
Tiếng Anh là tiếng giao tiếp, được sdng rng rãi.
_ Tin t: Rupi
_ Quc khánh: 26/1/1950.
I.1 Địa lý n Độ:
Cng hòa n Độ là mt quc gia thuc vùng Nam Á nm gia vĩ độ 8,4’ và
37,6’ Bc ca đường xích đạo, Bc giáp vi Afghanistan, Trung Quc, Nepal và
Bhutan, Đông giáp vi Bangladesh, Myanmar và vnh Bengal, Nam giáp eo bin
Palk, vnh Mannr và n Độ dương, Tây giáp bin rp và Pakistan.
Lãnh thổ Ấn Độ chiếm mt phn ln tiu lc n Độ, nm trên Mng kiến to
n Độ, phn phía Bc Mng kiến to n-Úc, phía nam Nam Á. Các bang phía bc
đông bc n Độ nm mt phn trên dãy Himalaya, phn còn li phía bc, trung
đông n gm đồng bng n-Hng phì nhiêu. Phn còn li phía bc, trung và
đông n gm đồng bng n - Hng phì nhiêu. phía tây, biên gii phía đông nam
Pakistan,
Sa
mc
Thar.
Min
nam Bán
đảo
n
Độ
gm toàn
b
đồng
bng
Deccan, được bao bc bi hai dãy núi ven bin, Tây Ghats và Đông Ghats.
n
Độ
nơi
khi
ngun
ca
nhiu
con
sông
ln,
gm
sông Hng,
Brahmaputra, Yamuna, Godavari, Kaveri, Narmada và Krishna. n Độ có ba qun
đảo – Lakshadweep ngoài khơi bbin tây nam, Qun đảo Andaman và Nicobar
dãy đảo núi la phía đông nam và Sunderbans vùng châu thsông Hng Tây
Bengal.
I.2 Lch shình thành n Độ:
Lch sử Ấn Độ cho đến ngày thoát khi chế độ thuc địa vào năm 1947 có th
được tách thành 4 giai đon:
Trang 1
BN QUYN TÀI LIU THUC VHTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Nhóm 14
GVHD: Nguyn Xuân Đạo
+ Giai đon nn văn minh thung lũng sông n bt đầu vào khong năm 3000
trước
Công
nguyên
cho
đến
lúc
người
Aryans
đến
vào
năm
1500
trước
Công
nguyên.
+ Giai đon n Độ giáo vào năm 1500 trước Công nguyên đến thi kTrung
c, tkhi n Độ chu nh hưởng ca Hi giáo.
+ Giai đon tnăm 1000 đến năm 1700 thuc Công nguyên là giai đon các
vua chúa Hi giáo.
+ Giai đon làm thuc địa dưới chế độ thc dân Anh tthế k18. Chính chế
độ thuc địa đã làm ny sinh mt chnghĩa quc gia có sc thuyết phc, giúp cho
dân tc này phc hi nn độc lp vào năm 1947.
Tuy nhiên, cũng tkhi giành được độc lp vào năm 1947, stách ri ca cng
đồng người Hi giáo ra khi n Độ để hình thành mt quc gia Pakistan riêng rẽ đã
làm phát sinh nhiu mi bt đồng nhiu khi hết sc nghiêm trng ca hai dân tc có
cùng ngun gc lch snày.
I.3 Dân cư Ấn Độ:
n Độ là nước đông dân thhai trên thế gii vi ước tính khong 1,19 t
người năm 2006. Hu hết 70% dân ssng ti các vùng nông thôn. Vùng thành th
đông dân nht là Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai và Bangalore.
Tlgii tính quc gia là 933 phntrên 1000 nam gii. Độ tui trung bình
là 24,66, và tltăng dân slà 22.32 trtrên 1,000.
Slượng ngôn ngmẹ đẻ ti n Độ được ước lượng lên ti 1.652. Đa s
nhng ngôn ngữ đó xut phát thai nhóm ngôn ngchính: n-Aryan (được s
dng bi 74% dân s) và Dravidian (được 24% sdng); 2% còn li da trên các
nhóm Nam Á và Tng-Miến. Tiếng Hindu và tiếng Anh được dùng làm ngôn ng
chính thc ca chính ph, và trong giáo dc cao hc. 21 ngôn ngkhác cũng được
coi là chính thc.
I.4 Kinh tế Ấn Độ:
Kinh tế Ấn Độ là nn kinh tế ln thtư thế gii nếu tính theo sc mua ngang
giá, vi GDP tính theo đôla Mỹ đạt 3.63 nghìn t. Nếu tính theo tgiá hi đoái vi
USD, nó là nn kinh tế ln thmười hai thế gii vi GDP tính theo đôla Mỹ đạt
1089 t. n Độ là nn kinh tế phát trin nhanh thhai thế gii, vi tltăng trưởng
GDP đạt 9.4% năm 2006b – 2007. Tuy nhiên, dân skhng lca n Độ khiến
thu nhp trên đầu người đứng mc $3,400 và được xếp vào hng nước đang phát
trin.
n Độ có mt lc lượng lao động 516.3 triu người trong số đó nông nghip
chiếm 60%, công nghip 12%, và dch v28%. Nông nghip n Độ sn xut ra
go, lúa mì, ht du, ct tông, si đay, chè, mía, khoai tây, gia súc, trâu, cu, dê, gia
cm và cá. Các ngành công nghip chính gm dt may, hóa cht, chế biến thc
phm, thép, thiết bvn ti, xi măng, m, du khí và cơ khí.
Trang 2
BN QUYN TÀI LIU THUC VHTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Nhóm 14
GVHD: Nguyn Xuân Đạo
Đối tác thương mi quan trng nht ca n Độ Hoa K, Liên minh Châu
Âu, Nht Bn, Trung Quc, và Các Tiu Vương quc Rp Thng nht.
I.5 Chính trị Ấn Độ:
Tkhi giành li độc lp, n Độ duy trì quan htt vi hu hết các quc gia.
Nước này givai trò lãnh đạo trong vic ng hcác cu thuc địa Châu Âu ti
Châu Phi và Châu Á giành li độc lp trong thp niên 1950. Trong Chiến tranh
Lnh, n Độ cgng givai trò trung lp và là mt trong nhng thành viên sáng
lp ca Phong trào không liên kết.
Nhng cuc thương lượng gn đây ca chính phủ Ấn Độ đã tăng cường các
quan hca hvi Hoa K, Trung Quc và Pakistan. Trong lĩnh vc kinh tế, n
Độ có quan hthân thiết vi các nước đang phát trin Nam M, Châu ÁChâu
Phi, đặc bit vi BrasilMexico. Trong nhng năm gn đây, n Độ đã đóng vai
trò có tm nh hưởng ln ti ASEAN, SAARC và WTO, và hlà phía đã mang li
bước ngot quan trng cho Tha thun tdo thương mi Nam Á. n Độ tlâu đã là
nước ng hLiên hip quc, vi hơn 55,000 quân thuc quân đội n Độ và nhân
viên cnh sát tng phc vtrong 35 chiến dch gìn gihòa bình ca Liên hip quc
ti bn châu lc.
I.6 Văn hóa n Độ:
n Độ có mt di sn văn hóa phong phú và đặc trưng duy nht, và hluôn tìm
cách gigìn nhng truyn thng ca mình trong sut thi klch strong khi vn
hp thu các phong tc, truyn thng và tư tưởng tphía cnhng kxâm lược và
nhng người dân nhp cư.
Nhng công trình ni tiếng như Taj Mahal và các công trình kiến trúc có nh
hưởng Hi giáo là di sn ttriu đại Mughal. Chúng là kết quca mt truyn
thng hp nht mi yếu ttmi phn ca quc gia.
Âm nhc n Độ được thhin rt nhiu hình thc. Hai hình thc chính ca
âm nhc cổ đin là Carnatic tNam n, và Hindustani tBc n. Các hình thc
phthông ca âm nhc cũng rt phbiến, ni tiếng nht là âm nhc Filmi. Ngoài ra
còn có nhiu truyn thng khác nhau vâm nhc dân gian tmi nơi trên đất nước.
Có nhiu hình thc nhy múa cổ đin hin din, gm Bharatanatyam, Kathakali,
Kathak và Manipuri. Chúng thường hình thc tường thut và ln vi nhng yếu t
sùng đạo và tinh thn.
Truyn thng văn hc sm nht n Độ là hình thc truyn ming, và sau này
mi hình thc ghi chép. Đa schúng là các tác phm linh thiêng như (kinh) Vedas
và các sthi MahabharataRamayana. Văn hc Sangam tTamil Nadu thhin
mt trong nhng truyn thng lâu đời nht n Độ. Đã có nhiu nhà văn n Độ hin
đại ni tiếng, cvi các tác phm bng tiếng n Độ và tiếng Anh. Nhà văn n Độ
duy nht
đot
gii
Nobel
văn
hc
nhà
văn
dùng
tiếng
Bengal
Rabindranath
Tagore.
Trang 3
BN QUYN TÀI LIU THUC VHTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí