Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Nhập môn Công nghệ học Phần mềm

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.50 M
  • Lần download: 40 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Nhập môn Công nghệ học Phần mềm

Nhập môn Công nghệ học Phần mềm

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.50 M Lần download: 40 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc thư viện Nhập môn Công nghệ học Phần mềm : HUT, Falt, ý nữa of IT  Dept, nói thêm of SE, 2001 SE-I, kế tiếp là một Nhập môn Công nghệ học Phần mềm (Introduction to Software Engineering) Department of Software Engineering Faculty of Information Technology Hanoi University of Technology TEL: 04-8682595 FAX: 04-8692906 Email: cnpm@it-hut, nói thêm là edu, nói thêm là vn HUT, Falt, ngoài ra of IT  Dept, tiếp theo là of SE, 2001 SE-I, nói thêm hai Cấu trúc môn học • 45 tiết + một Đồ án môn học • Cần các kiến thức căn bản về CNTT • Cung cấp các nguyên lý chung về Công nghệ học Phần mềm (CNHPM) • Cung cấp kiến thức để học những môn chuyên ngành hẹp như Phân tích và giao diện phần mềm, Xây dựng và đánh giá phần mềm, Quản trị dự á

Cung cấp những nguyên lý chung về Công nghệ học Phần mềm (CNHPM) Cung cấp kiến thức để học các môn chuyên ngành hẹp như Phân tích và thiết kế phần mềm, Xây dựng và đánh giá phần mềm, Quản trị dự án phần mềm,...

Tải tài liệu Nhập môn Công nghệ học Phần mềm miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Nhập môn Công nghệ học Phần mềm của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Nhập
môn
Công
nghệ
học
Phần
mềm
(Introduction
to
Software
Engineering)
Department
of
Software
Engineering
Faculty
of
Information
Technology
Hanoi
University
of
Technology
TEL: 04-8682595
FAX:
04-8692906
Email: cnpm@it-hut.edu.vn
HUT, Falt. of
IT
Dept. of SE, 2001
SE-I.1
Cấu
trúc
môn
học
45
tiết
+
1
Đồ
án
môn
học
Cần
những
kiến
thức
căn
bản
về
CNTT
Cung
Công
cấp những nguyên chung về
nghệ học Phần mềm (CNHPM)
Cung cấp kiến thức để học các môn
chuyên ngành hẹp như Phân tích thiết
kế phần mềm, Xây dựng đánh giá
phần mềm, Quản trị dự án phần mềm,...
HUT, Falt. of
IT
Dept. of SE, 2001
SE-I.2
Cấu
trúc
môn
học
(tiếp)
Nội
dung:
gồm
6
phần
với
11
chương
Giới
thiệu
chung
về
CNHPM
(3
buổi)
Quản
dự
án
PM
(2b)
Yêu
cầu
người
dùng
(1b)
Thiết
kế
lập
trình
(2b)
Kiểm
thử
bảo
trì
(2b)
Chủ
đề
nâng
cao
tổng
kết
(1b+1b)
Đánh
giá:
Thi
hết
môn
+
Đồ
án
môn
học
HUT, Falt. of
IT
Dept. of SE, 2001
SE-I.3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí