Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tìm Hiểu Về CORBA

  • Loại tài liệu : .docx
  • Dung lượng:2.51 M
  • Lần download: 43 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Tìm Hiểu Về CORBA

Loại tài liệu : .docx Dung lượng:2.51 M Lần download: 43 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu Tìm Hiểu Về CORBA : CORBA , viết tắt từ Common Object Request Broker Architecture, đƣợc xây dựng nhằm phát triển hệ thống hướng đối tƣợng rộng rãi, bên cạnh đó CORBA cho phép những ứng dụng giao du nhau mà chẳng cần biết vị trí và ai đã tạo thành, bên cạnh đó ORB là phần trung gian tạo khả năng cho những mối can dự giữa client/server phê duyệt các object, ngoài ra Bằng cách sử dụng ORB, client có thể gọi 1 phƣơng pháp trên object máy chủ 1 cách thông thạo mà object ấy có thể ở phía trên cùng 1 máy hay trên mạng máy tính, ngoài ra ORB chịu nghĩa vụ tìm kiếm object mà có biểu đạt thực những đề nghị, truyền tham số, gọi phƣơng pháp của nó và trả về kết quả, thêm nữa

CORBA , viết tắt từ Common Object Request Broker Architecture, đƣợc xây dựng nhằm phát triển hệ thống hướng đối tƣợng rộng rãi.CORBA cho phép các ứng dụng giao tiếp nhau mà không cần biết vị trí và ai đã tạo ra. ORB là phần trung gian tạo khả năng cho các mối liên hệ giữa client/server thông qua những object. Bằng cách sử dụng ORB, client có thể gọi một phƣơng pháp trên object server một cách thông suốt mà object đó có thể ở trên cùng một máy hay trên mạng máy tính. ORB chịu trách nhiệm tìm kiếm object mà có thể hiện thực các yêu cầu, truyền thông số, gọi phƣơng pháp của nó và trả về kết quả. Client không cần phải biết vị trí của object, ngôn ngữ hiện thực, hệ điều hành hay bất kỳ khía cạnh hệ thống nào khác mà chúng không phải là thành phần của giao diện object. ORB, cũng với cách nhƣ thế, cung cấp khả năng nội tƣơng tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau trong viễn cảnh của môi trƣờng phân bố và nhiều hệ thống. Trong lãnh vực client/server cụ thể, những nhà phát triển dùng cách thiết kế và chuẩn riêng của mình để tạo ra một protocol dùng chung giữa các thiết bị. Với một ORB, protocol đƣợc định nghĩa với những giao diện ứng dụng thông qua việc đặc tả không phụ thuộc ngôn ngữ hiện thực đơn, IDL. ORB cho phép phát triển hoàn thiện những cơ cấu đã đƣợc xây dựng sẵn. Đơn giản dựa vào nền tảng CORBA , những nhà phát triển lập mô hình cấu trúc thừa kế sử dụng cùng một loại IDL mà họ dùng để tạo ra object mới, sau đó viết đoạn mã nhằm dịch giữa bus chuẩn và giao diện có sẵn..

Tải tài liệu Tìm Hiểu Về CORBA miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tìm Hiểu Về CORBA của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí