Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.01 M
  • Lần download: 66 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
  • KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.01 M Lần download: 66 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn thư viện KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP : KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP

Tải tài liệu KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MC LC
Module 1: KIN THC CƠ BN V MNG, MNG LAN,
GIAO THC TCP/IP ĐỊA CH IP
I. Gii thiu chung v mng:................................................................................2
1. Shình thành ca mng máy tính.........................................................................2
2. Mng máy tính là gì? ............................................................................................2
3. Các mc tiêu ca vic to nên mng máy tính......................................................3
4. Phân loi mng máy tính.......................................................................................3
4.1 Phân loi mng theo khong cách địa :.......................................................3
4.2 Phân loi theo k thut chuyn mch: .............................................................4
4.3 Phân loi theo kiến trúc mng s dng............................................................5
4.4 Phân loi theo h điu hàng mng...................................................................5
5. Các mng máy tính thông dng nht ....................................................................6
5.1 Mng cc b LAN (Local Network Area).........................................................6
5.2 Mng din rng WAN (Wide Area Network) vi kết ni LAN to LAN.............6
5.3 Liên mng INTERNET......................................................................................6
5.4 Mng INTRANET.............................................................................................6
II. Mng cc b - LAN (Local Area Network):..............................................8
1. Khái nim..............................................................................................................8
2. Các đặc tính kthut ca LAN.............................................................................8
3. Các topo mng ......................................................................................................9
3.1. Định nghĩa Topo mng....................................................................................9
3.2. Mng hình sao...............................................................................................10
3.3. Mng trc tuyến tính (Bus): ..........................................................................11
3.4. Mng vòng.....................................................................................................11
3.5. Kết ni hn hp.............................................................................................12
4. Các loi cáp truyn và hướng dn cách bm cáp mng các loi.........................12
4.1. Các loi cáp truyn .......................................................................................12
4.2. Các thiết b kết ni.........................................................................................16
4.3. Nhng điu cn biết v quá trình thiết lp mng LAN:................................21
III. Cu hình TCP/IP trên máy tính:.............................................................28
1. Cu hình TCP/IP động:.......................................................................................28
2. Cu hình tĩnh:......................................................................................................30
3. Kim tra kết ni: .................................................................................................33
IV. X li trong mng LAN........................................................................34
1. Kim tra li cáp và thiết b..................................................................................34
2. Xlý các li ca TCP/IP trong LAN..................................................................35
2.1
M ca s du nhc dòng lnh .....................................................................35
Tài liu tp hun K thut MegaVNN
Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP
2.2. Kim tra cu hình TCP/IP: ...........................................................................36
I. Gii thiu chung v mng:
Trong lch sphát trin ca loài người, thế kXX được đánh du bi cuc cách
mng vcông nghthông tin, bao gm các vn đề: thu thp, xlý và phân phi thông
tin. Điu đặc bit là khi khnăng thu thp, xlý và phân phi thông tin ca con người
tăng lên, thì nhu cu ca chính con người vvic xlý thông tin mt cách tinh vi,
phc tp li tăng nhanh hơn na.
Ngày nay máy tính đin tử đã được sdng phbiến, vic kết ni máy tính
trong các mng là xu hướng tt yếu, không chtrong lĩnh vc nghiên cu thun tuý mà
ctrong hu hết mi lĩnh vc hot động ca con người.
1. S hình thành ca mng máy tính
Giai đon đầu (khong 1960) hthng máy tính được tp trung hoá cao độ,
thường thì các máy tính được tp trung trong mt hoc mt vài văn phòng. Chcó các
cơ quan, công ty có khnăng tài chính khá ln mi có thtrang bmt vài máy tính
đin t.
Trong hthng máy tính tp trung này thường chsdng mt máy tính ln
(Mainframe) và nhiu trm đầu cui (Terminal) ni vi nó. Trong hthng này, máy
Mainframe phi xlý tt cmi công vic, các trm làm vic chỉ đơn thun là các màn
hình và bàn phím nó không có bnh, không có các ổ đĩa, không có khnăng tính
toán và xlý dliu. Nó chcó chc năng gi đi các yêu cu và nhn vcác kết qu
tmáy tính trung tâm ri hin thnó trên màn hình, do đó ta gi các trm làm vic này
là trm câm (Dumb Terminal).
Nhược đim ca hthng tp trung này là: Các máy trm phi phthuc hoàn
toàn vào máy tính trung tâm do đó hthng này không được coi là mng máy tính
2. Mng máy tính gì?
Mng máy tính là hthng các máy tính độc lp được kết ni vi nhau thông
qua các đường truyn vt lý và tuân theo các quy ước truyn thông nào đó.
Khái nim máy tính độc lp ở đây có nghĩa là các máy tính không có máy nào
có khnăng khi động hoc đình chmt máy khác.
Các đường truyn vt lý được hiu là các môi trường truyn tín hiu vt lý (có
thlà hu tuyến hoc vô tuyến như dây dn, tia Laser, sóng ngn, vtinh nhân to...).
2
Tài liu tp hun K thut MegaVNN
Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP
Các quy ước truyn thông chính là cơ sở để các máy tính có th"nói chuyn"
được vi nhau và là mt yếu tquan trng hàng đầu khi nói vcông nghmng máy
tính.
3. Các mc tiêu ca vic to nên mng máy tính
Sdng chung tài nguyên: chương trình, dliu, thiết b....
Tăng độ tin cy ca hthng thông tin: Nếu mt máy tính hay mt đơn v
dliu nào đó trong mng bhng thì luôn có thsdng mt máy tính khác hay mt
bn sao ca đơn vdliu.
Tiết kim chi phí.
Qun lý tp trung
To ra môi trường truyn thông mnh gia nhiu người sdng trên phm
vi địa lý rng. Mc tiêu này ngày càng trnên quan trng.
4. Phân loi mng máy tính
Có nhiu cách phân loi mng khác nhau tuthuc vào yếu tchính được chn
dùng để làm chtiêu phân loi, thông thường người ta phân loi mng theo các tiêu chí
như sau :
Khong cách địa lý ca mng
Kthut chuyn mch mà mng áp dng
Kiến trúc mng
Hệ điu hành mng sdng ...
4.1 Phân loi mng theo khong cách địa :
Nếu ly khong cách địa lý làm yếu tphân loi mng thì ta có mng cc b,
mng đô th, mng din rng, mng toàn cu.
Mng cc b ( LAN - Local Area Network ) : là mng được cài đặt trong phm
vi tương đối nhhp như trong mt toà nhà, mt xí nghip...vi khong cách ln nht
gia các máy tính trên mng trong vòng vài km trli.
Mng đô th ( MAN - Metropolitan Area Network ) : là mng được cài đặt trong
phm vi mt đô th, mt trung tâm văn hoá xã hi, có bán kính ti đa khong 100 km
trli.
Mng din rng ( WAN - Wide Area Network ) : là mng có din tích bao ph
rng ln, phm vi ca mng có thvượt biên gii quc gia thm chí clc địa.
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí