Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng Quản trị mạng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:14.65 M
  • Lần download: 53 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng Quản trị mạng
  • Bài giảng Quản trị mạng
  • Bài giảng Quản trị mạng
  • Bài giảng Quản trị mạng
  • Bài giảng Quản trị mạng

Bài giảng Quản trị mạng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:14.65 M Lần download: 53 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người thư viện Bài giảng Quản trị mạng : Download tài liệu này tại diễn đàn quản trị mạng và quản trị hệ thống | http://www, bên cạnh đó adminviet, ý nữa net một Mục lục Mục lục , bên cạnh đó hai GIỚI THIỆU , ngoài ra 16 GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT , ngoài ra 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cung cấp kiến thức về: - Mô hình OSI, TCP/IP. - Mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như: Hub, Switch, Router, Modem, Network Card… - Sử dụng được các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp… - Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003. - Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003. - Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục, máy in, tập tin… - Quản lý đĩa theo công nghệ Dynamic Storage. - Xây dựng được hệ thống mạng kết nối từ xa (Remote Access Services). - Xây dựng và quản trị được các dịch vụ cơ sở như: DNS, FTP, Web, Mail... - Chia sẻ kết nối internet thông qua các kỹ thuật như: ICS, NAT, Proxy trên môi trường Windows Server 2003. - Bảo mật hệ thống mạng thông qua phần mềm ISA 2004.

Tải tài liệu Bài giảng Quản trị mạng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng Quản trị mạng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mc lc
Mc lc .....................................................................................................................................................2
GII THIU............................................................................................................................................16
GIÁO TRÌNH LÝ THUYT......................................................................................................................18
TÀI LIU THAM KHO...........................................................................................................................18
Bài 1 GII THIU VMNG .................................................................................................................19
Tóm tt....................................................................................................................................................19
Bài 1 GII THIU VMNG .................................................................................................................20
I.
CÁC KIN THC CƠ S...............................................................................................................20
II.
CÁC LOI MNG MÁY TÍNH..........................................................................................................21
II.1.
Mng cc bLAN (Local Area Network)...............................................................................21
II.2.
Mng đô thMAN (Metropolitan Area Network).....................................................................21
II.3.
Mng din rng WAN (Wide Area Network)..........................................................................21
II.4.
Mng Internet........................................................................................................................22
III.
CÁC MÔ HÌNH XLÝ MNG.........................................................................................................22
III.1. Mô hình xlý mng tp trung...............................................................................................22
III.2. Mô hình xlý mng phân phi..............................................................................................23
III.3. Mô hình xlý mng cng tác................................................................................................23
IV.
CÁC MÔ HÌNH QUN LÝ MNG....................................................................................................24
IV.1. Workgroup.............................................................................................................................24
IV.2. Domain..................................................................................................................................24
V.
CÁC MÔ HÌNH NG DNG MNG................................................................................................24
V.1.
Mng ngang hàng (peer to peer) ..........................................................................................24
V.2.
Mng khách ch(client- server)............................................................................................25
VI.
CÁC DCH VMNG......................................................................................................................25
VI.1. Dch vtp tin (Files Services)..............................................................................................26
VI.2. Dch vin n (Print Services)................................................................................................26
VI.3. Dch vthông đip (Message Services)................................................................................26
VI.4. Dch vthư mc (Directory Services) ..................................................................................27
VI.5. Dch vụ ứng dng (Application Services)..............................................................................27
VI.6. Dch vcơ sdliu (Database Services) ..........................................................................27
VI.7. Dch vWeb..........................................................................................................................27
VII. CÁC LI ÍCH THC TCA MNG..............................................................................................27
VII.1.Tiết kim được tài nguyên phn cng. .................................................................................27
VII.2.Trao đổi dliu trnên ddàng hơn...................................................................................28
VII.3.Chia sẻ ứng dng..................................................................................................................28
VII.4.Tp trung dliu, bo mt và backup tt. ............................................................................28
VII.5.Sdng các phn mm ng dng trên mng. .....................................................................28
VII.6.Sdng các dch vInternet................................................................................................28
Bài 2 MÔ HÌNH THAM CHIU OSI.........................................................................................................29
Tóm tt....................................................................................................................................................29
I.
MÔ HÌNH OSI..................................................................................................................................30
I.1.
I.2.
Khái nim giao thc (protocol)..............................................................................................30
Các tchc định chun.......................................................................................................30
1
I.3.
Mô hình OSI..........................................................................................................................30
I.4.
Chc năng ca các lp trong mô hình tham chiếu OSI........................................................31
II.
QUÁ TRÌNH XLÝ VÀ VN CHUYN CA MT GÓI DLIU..................................................33
Download tài liu này ti din đàn qun trmng và qun trhthng | http://www.adminviet.net
II.1.
Quá trình đóng gói dliu (ti máy gi)...............................................................................33
II.2.
Quá trình truyn dliu tmáy gi đến máy nhn..............................................................34
2
Download tài liu này ti din đàn qun trmng và qun trhthng | http://www.adminviet.net
II.3.
Chi tiết quá trình xlý ti máy nhn .....................................................................................34
III.
MÔ HÌNH THAM CHIU TCP/IP. ....................................................................................................35
III.1. Vai trò ca mô hình tham chiếu TCP/IP................................................................................35
III.2. Các lp ca mô hình tham chiếu TCP/IP..............................................................................35
III.3. Các bước đóng gói dliu trong mô hình TCP/IP................................................................36
III.4. So sánh mô hình OSI và TCP/IP. .........................................................................................36
Bài 3 ĐỊA CHIP.....................................................................................................................................38
Tóm tt....................................................................................................................................................38
I.
TNG QUAN VỀ ĐỊA CHIP...........................................................................................................39
II.
MT SKHÁI NIM VÀ THUT NGLIÊN QUAN.......................................................................39
III.
GII THIU CÁC LP ĐỊA CH......................................................................................................40
III.1. Lp A. ...................................................................................................................................40
III.2. Lp B. ...................................................................................................................................41
III.3. Lp C....................................................................................................................................41
III.4. Lp D và E............................................................................................................................42
III.5. Bng tng kết........................................................................................................................42
III.6. Ví dcách trin khai đặt địa chIP cho mt hthng mng.................................................42
III.7. Chia mng con (subnetting)..................................................................................................42
III.8. Địa chriêng (private address) và cơ chế chuyn đổi địa chmng (Network Address
Translation - NAT)..........................................................................................................................45
III.9. Cơ chế NAT ..........................................................................................................................45
IV.
MT SCÂU HI THƯỜNG ĐẶT RA KHI LÀM VIC VI ĐỊA CHIP. .......................................45
IV.1. Ví d1...................................................................................................................................45
IV.2. Ví d2...................................................................................................................................47
Bài 4 PHƯƠNG TIN TRUYN DN VÀ CÁC THIT BMNG...........................................................48
Tóm tt....................................................................................................................................................48
I.
GII THIU VMÔI TRƯỜNG TRUYN DN..............................................................................49
I.1.
Khái nim..............................................................................................................................49
I.2.
Tn struyn thông..............................................................................................................49
I.3.
Các đặc tính ca phương tin truyn dn.............................................................................49
I.4.
Các kiu truyn dn..............................................................................................................50
II.
CÁC LOI CÁP................................................................................................................................51
II.1.
Cáp đồng trc (coaxial).........................................................................................................51
II.2.
Cáp xon đôi.........................................................................................................................53
II.3.
Cáp quang (Fiber-optic cable)...............................................................................................56
III.
ĐƯỜNG TRUYN VÔ TUYN........................................................................................................58
III.1. Sóng vô tuyến (radio)............................................................................................................58
III.2. Sóng viba..............................................................................................................................59
III.3. Hng ngoi............................................................................................................................59
IV.
CÁC THIT BMNG......................................................................................................................60
IV.1. Card mng (NIC hay Adapter). .............................................................................................60
IV.2. Card mng dùng cáp đin thoi............................................................................................61
IV.3. Modem..................................................................................................................................62
IV.4. Repeater. ..............................................................................................................................63
IV.5. Hub........................................................................................................................................63
3
IV.6. Bridge (cu ni).....................................................................................................................64
IV.7. Switch....................................................................................................................................64
IV.8. Wireless Access Point...........................................................................................................66
Download tài liu này ti din đàn qun trmng và qun trhthng | http://www.adminviet.net

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí