Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Ngữ nghĩa học Tiếng Anh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.39 M
  • Lần download: 37 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Ngữ nghĩa học Tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Ngữ nghĩa học Tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
Script
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINHTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊNToâ Minh ThanhGIAÙO TRÌNHNHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIATP HOÀ CHÍ MINH — 2007 iiiLÔØI NOÙI ÑAÀUGiaùo trình Ngöõ nghóa hoïc tieáng Anh ñöôïc biên soạn mộtcách có hệ thống, dựa trên cơ sở tham khảo có chọn lọc nhöõng tưliệu cuûa nước ngoài, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy nhiều nămvề môn học này của tác giả và tập thể giảng viên trong Bộ môn Ngữhọc Anh. Đây là tập giáo trình được biên soạn duøng để giảng dạymôn học Ngữ nghĩa học tiếng Anh (English Semantics) cho sinhviên năm thứ tư Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xãhội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.Giaùo trình gồm bốn phaàn:1. Introduction (phaàn daãn nhaäp)2. Word meaning (nghóa cuûa töø);3. Sentence meaning (nghóa cuûa caâu);4. Utterance meaning (nghóa cuûa phaùt ngoân)Lần đầu tiên biên soạn giáo trình này, chúng tôi không tránhkhỏi những sai sót, những khuyết điểm. Rất mong nhận được nhiềuý kiến đóng gó
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí