Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 18 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Loại tài liệu : Lần download: 18 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất : Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Với đề tài nghiên cứu: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và áp dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bài tiểu luận môn Triêt học dưới đây có thể giúp những bạn sinh viên đang sẵn sàng bài tiểu luận hết môn sắp đến đây của mình, nói thêm Chúc những bạn có bài tiểu luận được đánh giá cao! I,còn cho biết thêm ĐẶT VẤN ĐỀ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật rộng rãi tác động trong t

Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Với đề tài nghiên cứu: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bài tiểu luận môn Triêt học dưới đây có thể giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bài tiểu luận hết môn sắp tới đây của mình. Chúc các bạn có bài tiểu luận được đánh giá cao!

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật phổ biến tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự thay thế, phát triển của lịch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thủy, qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa và đến xã hội cộng sản tương lai là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển cảu lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản nhất.

Vậy sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó thông qua bài luận này.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1.Cơ sở lí thuyết

1.1 Khái niệm lực lượng sản xuất

Lực lượng sản xuất là toàn bộ những lực lượng, năng lực của toàn xã hội (toàn bộ các nhân tố vật chất, kỹ thuật của quá trình sản xuất) để con người tiến hành quá trình sản xuất, chúng tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau tạo ra sức sản xuất làm cải biến các đối tượng trong quá trình sản xuất, tức tạo ra năng lực thực tiễn làm biến đổi các đối tượng vật chất của giới tự nhiên theo nhu cầu nhất định của con người và toàn xã hội.

Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người.
Lực lượng sản xuất bao gồm người lao động (như năng lực, kỹ năng, tri thức… của người lao động) và tư liệu sản xuất nhất định (như đối tượng lao động, công cụ lao động, các tư liệu phụ trợ của quá trình sản xuất…)

Trong toàn bộ lực lương sản xuất thì con người là yếu tố quyết định nhất vì con người là yếu tố chủ thể của mọi quá trình sản xuất, tư liệu sản xuất là yếu tố khách thể. Trong quá trình phát triển của nền sản xuất xã hội thì vai trò của yếu tố con người ngày càng tăng lên. Ngày nay khoa học cũng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Bởi khoa học là cơ sở của mọi tiến bộ kỹ thuật và công nghệ khoa học đã thâm nhập vào mọi yếu tố của lực lượng sản xuất. Nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa xâm nhập vào các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất đem lại sự thay đổi về chất của lực lượng sản xuất. Các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất tác động lẫn nhau một cách khách quan làm cho lực lượng sản xuất trở thành một yếu tố động nhất.

Trình độ phát triển sản xuất thể hiện ở trình độ phát triển của con người và tư liệu sản xuất.

1.2 Khái niệm quan hệ sản xuất

Quan hệ sản xuất là mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất. Quan hệ sản xuất về lĩnh vực đời sống vật chất xã hội do đó nó mang tính khách quan.
Quan hệ sản xuất bao gồm: quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lí sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm.

Ba mặt trên có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất; nó là cơ sở mở đường cho hai quan hệ sản xuất kia, quyết định đến tính chất của hai quan hệ sản xuất đó. Đồng thời hai quan hệ sản xuất này cũng tác động trở lại quan hệ sản xuất sở hữu, nếu chúng phù hợp quan hệ sản xuất sở hữu thì làm quan hệ sở hữu có nội dung kinh tế thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển và ngược lại.

Tải tài liệu Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí