Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.15 M
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.15 M Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘIMà ĐỀ: 202ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNMôn thi: Toán tài chínhTrình độ đào tạo: Đại họcThời gian thi: 60 phútPhần 1: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau (2,0 điểm)1. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp khi tÝnh l·i cho TKVL?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. So s¸nh phÝ chiÕt khÊu th¬ng m¹i (Ec) vµ phÝ chiÕt khÊu hîp lý (Er)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. C«ng thøc x¸c ®Þnh sè tiÒn thu ®îc cña chuçi tiÒn tÖ biÕn ®æi thÐo cÊp sè nh©n, tr¶ cuèi kú?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh laxi………………………………………………………

MINH HỌA
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí