Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Vui học Anh Ngữ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.51 M
  • Lần download: 12 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Vui học Anh Ngữ
  • Vui học Anh Ngữ
  • Vui học Anh Ngữ
  • Vui học Anh Ngữ
  • Vui học Anh Ngữ

Vui học Anh Ngữ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.51 M Lần download: 12 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn thư viện Vui học Anh Ngữ : Ebook Team www, nói thêm updatesofts, thêm nữa com Create by hoangly85 Ebook Team www, ý nữa updatesofts, bên cạnh đó com Create by hoangly85 VUI HỌC ANH NGỮ Xin so sánh everyone và every one, nói cho biết cách sử dụng của những từ anybody, everybody, somebody, bên cạnh đó một, tiếp theo là Everyone (hoặc everybody) chỉ có thể được sử dụng để chỉ đa dạng người và ko bao giờ có “of” theo sau, bên cạnh đó Còn every one có nghĩa là mỗi người hay mỗi vật, và thường có “of” theo sau, nói thêm là Ex: Everyone in the class passed the exam, nói thêm là Mọi người trong lớp đều đã thi đậu, tiếp theo là There are 16 students and every one of them passed, kế tiếp là Có 16 sinh viên và mỗi người trong bọn họ đều thi đậu, bên cạnh đó hai, bên cạnh đó Anybody, ever

Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong việc chinh phục Tiếng Anh!!!

Tải tài liệu Vui học Anh Ngữ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Vui học Anh Ngữ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Ebook Team
www.updatesofts.com
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
VUI HỌC ANH NGỮ
Xin so sánh everyone và every one, nói cho biết cách dùng của các từ
anybody, everybody, somebody.
1. Everyone (hoặc everybody) chỉ có thể được dùng để chỉ nhiều người
và không bao giờ có “of” theo sau. Còn every one có nghĩa là mỗi người
hay mỗi vật, và thường có “of” theo sau.
Ex: Everyone in the class passed the exam.
Mọi người trong lớp đều đã thi đậu.
There are 16 students and every one of them passed.
Có 16 sinh viên và mỗi người trong bọn họ đều thi đậu.
2. Anybody, everybody và somebody luôn luôn có động từ ở số ít, nhưng
chúng thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều, ngoại
trừ trong văn nói và văn viết có tính cách trang trọng thì đại từ đi theo sau
có thể ở số ít.
Ex: Has everybody finished their drinks/his or her drink? (fml)
Mọi người đã uống xong chưa?
Anybody can use the library, can’t they?
Bất cứ ai đều có thể sử dụng thư viện này, phải không?
Somebody lost their coat/his coat. (fml)
Ai đó đã mất áo. (Trang trọng)
Xin so sánh nghĩa và cách dùng của error và mistake.
Error (lỗi) cũng giống như mistake nhưng:
a. Error suggests a moral wrong, mistake a misjudgement. [error ám ch
một sai trái về mặt đạo đức, còn mistake ám chỉ sự đánh giá sai.]
Ex: It was a mistake buying that car.
Mua chiếc xe đó là một sai lầm.
The errors of his youth.
Những lầm lỗi thời trai trẻ của anh ta.
b. Error is a more formal word. [error là một từ có tính cách trang trọng
hơn.]
Ex: Your work is full of spelling mistakes / (fml) errors.
Bài làm của bạn đầy những lỗi chính tả. (có tính cách trang trọng hơn thì
dùng errors).
c. In certain fixed phrases only one of them can be used. [Trong một số
cụm từ cố định nào đó, chỉ một trong hai từ này có thể được dùng]:
* An error of judgement/by mistake. Một sai lầm về phán đoán/ do sơ
sót.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
* A small unintended mistake is a slip or an oversight. Một lỗi (mistake)
nhỏ không có chủ ý một sự sai sót (slip) hoặc một sự bỏ sót
(oversight).
Ex: I meant to write “son” not “sun”. It was just a slip of the pen.
Tôi muốn viết “son” chứ không phải sun”. Ðó ch là do viết nhầm.
By an oversight, the letter was delivered to my neighbor instead of me.
Do sơ suất, thư này đã được phát cho người láng giềng của tôi thay vì
phát cho tôi.
Sự khác nhau giữa What about và How about
Hiện nay hai cụm từ này được xem như đồng nghĩa và có sự giao hoán
nhau trong cách sử dụng.
What about: hàm ý hỏi ai đó cho biết về một quyết định nào đó. Ví d
tình huống sau:
Ông bố nói:
- Hong, Mai, if you finished your homework earlier tonight, I would take
you to the cinema. (Hồng, Mai, nếu tối nay các con làm bài tập xong sớm
hơn, ba sẽ đưa các con đi xem phim.)
Không nghe ba nhắc đến tên mình, Cúc liền hỏi:
- What about me? (Cúc có ý hỏi Còn con thì ba quyết định sao đây.)
How about: có ý hỏi ý kiến về một đề nghị .
Ví dụ: Hai bạn rủ nhau đi ăn hàng. Một bạn nói:
- I’d like to eat pho. (Mình muốn ăn phở.)
Bạn kia có vẻ không thích phở lắm nên đề nghị một món ăn khác thử xem
bạn mình có thích món đó không thì cùng đi ăn. Bạn đã nói:
- How about banh beo? (Bánh bèo thì sao?) (Có nghĩa là tôi đề nghị bánh
bèo, bạn nghĩ sao)
Tóm lại: What about và How about đều có nghĩa là : còn cái gì, ai đó thì
sao?
Nhưng:
- What about được dùng để hỏi về một quyết định của ai đó.
- How about được dùng để hỏi ý kiến ai đó về việc gì, cái gì.
Migrate và emigrate có khác nhau về nghĩa và cách dùng không? Xin giải
thích giùm.
- To migrate is to move from one country to another for a limited period;
the word is esp. used of workers, called migrants, and birds, and the
Create by hoangly85

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí