Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.57 M
  • Lần download: 338 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.57 M Lần download: 338 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu 200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

600 SENTENCES OF CERTIFICATE AI. GRAMMAR (300 SENTENCES)1. Is Susan ........... home?a. inb. atc. ond. under--> b2. Do the children go to school every day? ..................... a. Yes, they go.b. Yes, they do.c. They go.d. No, they don't go.--> b3. What ............ now?a. is the timeb. does the timec. is timed. is it--> a4. They always go to school ............. bicycle.a. withb. inc. ond. by--> d5. What color ........... his new car?a. haveb. isc. doesd. are--> b6. Are there many students in Room 12?- ................................................... a. Yes there are.b. Yes, they are.c. Some are.d. No they aren't.--> a7. You should do your ................. before going to class.a. home workb. homeworkc. homeworksd. housework --> b8. Mr. Pike ............ us English.a. teachb. teachesc. teachingd. to teach--> b9. Tom and ............. are going to the birthday party together.a. Ib. mec. myd. mine--> a10. Our English lessons are ............... long.a. manyb. muchc. a lot ofd. very

MINH HỌA
  • 200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B
  • 200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B
  • 200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B
  • 200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B
  • 200 câu trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi Tiếng Anh Level A và B
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí