Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo án bài Hàm số bậc hai

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 8 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo án bài Hàm số bậc hai

Loại tài liệu : Lần download: 8 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến cộng đồng bài Giáo án bài Hàm số bậc hai : Giáo án bài Hàm số bậc 2 Để giúp học sinh học Toán thật đơn thuần và hữu hiệu, thầy giáo viên hiện nay hay biên soạn các giáo án điện tử đặc nhan sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi, cho biết thêm Hệ thống giáo án điện tử Thư viện miễn phí, nói thêm là com giới thiệu giáo án môn Toán lớp 10 bài “Hàm số bậc hai” để quý thầy cô tham khảo và sử dụng, nói thêm là Giáo án Toán: Phương trình đường Elip Giáo án bài Cung và góc lượng giác Giáo án bài Mệnh đề BÀI 2: HÀM SỐ BẬC HAI I, nói thêm Mục tiêu một, thêm nữa Về kiến thức: Biết được hàm số bậc 2, đồ thị hàm số bậc 2,bảng biến thiên hàm số bậc 2, ngoài ra hai, ý nữa Về kỹ năng: Lập được bảng biến thiên hàm số bậc 2,

Giáo án bài "Hàm số bậc hai"

Để giúp học sinh học Toán thật đơn giản và hữu hiệu, thầy cô giáo hiện nay hay soạn những giáo án điện tử đặc sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi. Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com giới thiệu giáo án môn Toán lớp 10 bài “Hàm số bậc hai” để quý thầy cô tham khảo và sử dụng.

Giáo án Toán: Phương trình đường Elip

Giáo án bài Cung và góc lượng giác

Giáo án bài Mệnh đề

BÀI 2: HÀM SỐ BẬC HAI

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Biết được hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai,bảng biến thiên hàm số bậc hai.

2. Về kỹ năng: Lập được bảng biến thiên hàm số bậc hai, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai, xác định được Parabol.

3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác trong lập luận và tính toán.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

1. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV.

2. Học sinh: Ôn lại bài cũ, chuẩn bị dụng cụ học tập.

3. Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.

III. Tiến trình bài học và các hoạt động

1. Kiểm tra bài cũ: Cho phương trình:  y= x2 - 4x + 3

Hãy tìm các hệ số của phương trình bậc hai: a, b, c. 

2. Tiến trình bài học:

Tải tài liệu Giáo án bài Hàm số bậc hai miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo án bài Hàm số bậc hai của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Bài 2: HÀM SỐ BẬC HAI
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức: Biết được hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai,bảng biến thiên hàm số bậc hai.
2. Về kỹ năng: Lập được bảng biến thiên hàm số bậc hai, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai, xác định được
Parabol.
3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác trong lập luận và tính toán.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học:
1. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV.
2. Học sinh: Ôn lại bài cũ, chuẩn bị dụng cụ học tập.
3. Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.
III. Tiến trình bài học và các hoạt động:
1. Kiểm tra bài cũ: Cho phương trình y = x2 4x+3
Hãy tìm các hệ số của phương trình bậc hai: a, b, c. Tính: Δ= ?
2. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS
NỘI DUNG DẠY HỌC
TIẾT 13
*GV: Gới thiệu hàm số bậc hai.
I. Định nghĩa: SGK
*HS: Ghi nhận kiến thức.
dụ: y = 2x2 x+4,
y = x2 +1
*GV: Gọi HS tìm TXĐ của hàm số bậc hai.
*HS: Nhớ lại kiến thức về TXĐ trả lời câu hỏi của
TXĐ: D =
GV.
*GV: Đưa ra đồ thị hàm số dạng y = ax2
y
4
f(x)=x^2-b*x
-4
-3
-2
-1
y
O
1
2
3
f(x)=-x^2-b*x
x
4
3
-1
2
-2
1
-3
-4
-3
-2
-1
O
1
2
3
4
x
-4
*GV: Gọi HS nhận xét: đỉnh?, trục đối xứng?, khi nào
bề lõm hướng lên trên ?, khi nào bề lõm hướng xuống
dưới ?
*HS: Nhớ lại kiến thức Parabol đã học ở lớp 9, trả lời
câu hỏi của GV.
1
b Δ
b
b Δ
b
*GV: Sử dụng phần mềm Graph, cho HS nhìn hình
ảnh của đồ thị hàm số
y = x2 , cho hàm số này di
chuyển khỏi trục đối xứng ta vẫn ra được hình ảnh là
một Parabol, nhưng với một hàm số khác. Vậy hàm số
mới cũng là một Parabol đồ thị hàm số
y = ax2 +bx+c(a 0).
*HS: Quan sát và đưa ra nhận xét.
*GV: Đưa ra hình ảnh đồ thị hàm số
y = ax2 +bx+c(a 0).
II. Đồ thị hàm số bậc hai:
1. Nhận xét: Đồ thị hàm số bậc hai là một
Parabol có:
- Đỉnh I 2a ,4a .
- Trục đối xứng: x = − 2a .
- Bề lõm quay lên trên nếu a > 0, bề lõm quay
xuống dưới nếu a < 0.
Ví dụ 1: Xác định đỉnh, trục đối xứng của hàm
số y = x2 3x+2
Cho HS nhận xét đỉnh?, trục đối xứng ? khi nào bề
lõm hướng xuống dưới ?, khi nào bề lõm hướng lên
trên ?
*HS: Quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi của GV.
*GV: Từ câu trả lời của HS đưa ra kết luận về đồ thị
hàm số y = ax2 +bx+c(a 0)
*HS: Ghi nhận kiến thức.
*GV: Đưa ra cách vẽ đường Parabol
y = ax2 +bx+c(a 0)
*HS: Ghi nhận kiến thức.
2. Cách vẽ đường Parabol:
y = ax2 +bx+c(a 0)
1/ Xác định tọa độ đỉnh I 2a ,4a
2/ Vẽ trục đối xứng x = − 2a .
3 Lập bảng giá trị: tọa độ đỉnh của (P), tọa độ
các giao điểm của parabol với trục tung
(điểm (0;c)), tọa độ một số điểm khác thuộc
đồ thị.
*GV: Hướng dẫn HS vẽ hình.
*HS: Trả lời câu hỏi của GV. Vẽ hình
*GV: Cho HS quan sát lại đồ thị của
Parabol y = ax2 +bx+c(a 0).
4/ Vẽ Parabol.
Ví dụ 2: Hãy vẽ (P): y = x2 4x+3
III. Sự biến thiên của hàm số bậc hai:
1/ Bảng biến thiên:
*GV: Đưa ra bảng biến thiên của hàm số
y = ax2 +bx+c(a 0)
*HS: Ghi nhận kiến thức.
*GV: Hướng dẫn HS làm ví dụ.
*HS: Lên bảng làm bài.
2
b
Δ
b
Δ
1
3
a > 0
x
2a
+
+
+
y
4a
a < 0
x
2a
+
4a
y
1/ Định lý: SGK
dụ: Xác định Parabol y = ax2 +bx+2biết
parabol đó đi qua hai điểmM (1,5),N (2,8).
TIẾT 14
LUYỆN TẬP
Bài 1: *GV: Gọi HS nhắc lại tọa độ đỉnh, trục đối xứng
Bài 1/ Xác định tọa độ đỉnh, trục đối xứng,
của (P) đã học ở bài trước.
tọa độ giao điểm với trục tung, tọa độ giao
*HS: Nhớ lại kiến thức của (P) đã học ở tiết trước, trả
điểm với trục hoành (nếu có) của các parabol
lời câu hỏi của GV.
sau:
*HS: Lên bảng làm bài.
1/ y = x2 4x+1
*GV: Nhận xét và sửa sai nếu có.
2/ y = −x2 +4x4
3/ y = 2 x2 + x4
4/ y = −x2 +2x+3
5/ y = x2 2x
Bài 2: *GV: Một điểm thuộc đồ thị hàm số thì tọa độ
Bài 2: Tìm (P)
y = ax2 +bx+2biết rằng (P)
của điểm đó ntn với hàm số?
*HS: Tọa độ điểm đó thỏa mãn phương trình của hàm
số.
1/*GV: Hướng dẫn HS giải hệ phương trình.
*HS: Nghe hiểu, lên bảng làm bài.
2/ *GV: Đỉnh I có thuộc (P) ?
Từ tọa độ đỉnh I ta suy ra được gì ?
này:
1/ Đi qua hai điểm M(1,5), N(-2,8).
2/ đỉnh I(2,-2).
3/ Đi qua điểm A(3,-4) trục đối xứng
x = − 2 .
3/ *GV: Phương trình của trục đối xứng ? Từ phương
trình trục đối xứng ta suy ra được gì ?
*HS: Trả lời câu hỏi của GV.
*HS: Lên bảng làm bài.
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí