Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Hình ảnh mới của tư duy

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.22 M
  • Lần download: 74 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Hình ảnh mới của tư duy
  • Hình ảnh mới của tư duy
  • Hình ảnh mới của tư duy
  • Hình ảnh mới của tư duy
  • Hình ảnh mới của tư duy

Hình ảnh mới của tư duy

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.22 M Lần download: 74 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Hình ảnh mới của tư duy : Hình ảnh mới của tư duy Gilles Deleuze Gilles Deleuze Hình ảnh mới của tư duy Dịch giả: Từ Duy Nietzsche et la philosophie, Presses Universitairé de France, 1997 Hình ảnh giáo điều của tư duy xuất hiện trong ba luận đề cốt tử sau đây : 1° Người ta khẳng định rằng người tư duy, trong tư cách là người tư duy, muốn và yêu sự thật (tính trung thực của người tư duy) ; rằng tư duy trong tư cách là tư duy chắc chắn chứa đựng hoặc bao hàm sự thật (tính bẩm sinh của ý niệm, tính tiên nghiệm của khái niệm) ; rằng suy nghĩ là sự thực hiện trùng hợp của 1 khả năng, rằng chỉ cần suy nghĩ « thực sự » là c

"Một hình ảnh mới của tư duy trước hết có nghĩa như sau: sự thực không phải là yếu tố của tư duy. Yếu tố của tư duy là ý nghĩa và giá trị. Phạm trù của tư duy không phải là thật và giả, mà là cao quý và hèn hạ, cao và thấp, tuỳ thuộc vào bản chất của những sức mạnh chiếm lĩnh chính bản thân tư duy. Ở cái thực cũng như ở cái giả, chúng ta luôn luôn hưởng cái phần mà ta đáng hưởng: có những sự thật đê tiện, những sự thật của giống nô lệ. Ngược lại, những tư duy cao siêu nhất của chúng ta tính đến cái giả ; hơn nữa, chúng không bao giờ ngừng biến cái giả thành một quyền lực cao siêu, một quyền lực khẳng định và quyền lực của người nghệ sĩ, nó tìm thấy trong tác phẩm nghệ thuật sự Hình ảnh mới của tư duy Gilles Deleuze thực thi, sự kiểm nghiệm, cái sẽ là-sự thực của nó."

Tải tài liệu Hình ảnh mới của tư duy miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hình ảnh mới của tư duy của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí