Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:3.83 M
  • Lần download: 2661 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo
  • 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo
  • 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo
  • 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo
  • 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo

50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:3.83 M Lần download: 2661 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc thư viện 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo : FPT University Japanese Language Training Division JAPANESE ELEMENTARY I NEW WORDS (Lesson một – Lesson 10) FPT University Tiếng Nhật sơ cấp một Japanese Language Training Division Từ mới hai 第 だい 1 いっ 課 か わたし 私 Tôi (ngôi thứ 1 số ít) わたしたち 私たち Chúng tôi, chúng ta…(ngôi thứ 1 số nhiều) あなた Bạn, ông, bà, anh, chị, cô, chú (ngôi đồ vật 2 số ít) あなたがた Các bạn, những anh, những chị…(ngôi đồ vật 2 số nhiều) ひと 人 Người  あのひと Người đó, người kia かた 方 (cánh nói lịch sự của 人) vị  あのかた (cánh nói lịch sự của あの人) vị ấy, vị kia みなさん 皆さん Các bạn, những anh, những chị, mọi người… ~さん Ông ~, Bà ~, Anh ~, Chị ~,…, kế tiếp là (

50 bài giảng đầu tiên về ngữ pháp cơ bản của tiếng Nhật

Tải tài liệu 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

FPT University
Japanese Language Training Division
JAPANESE ELEMENTARY I
NEW
WORDS
(Lesson 1 Lesson 10)
FPT University
Japanese Language Training Division
Tiếng Nhật cấp 1
Tmi
だいいっ か
第1課
わたし
Tôi (ngôi thnht sít)
わたしたち
私たち
Chúng tôi, chúng ta…(ngôi thứ nht snhiu)
あなた
Bn, ông, bà, anh, ch, cô, chú (ngôi thhai sít)
あなたがた
Các bn, các anh, các chị…(ngôi thứ hai snhiu)
ひと
Người
あのひと
Người ấy, người kia
かた
(cánh nói lch sca
) v
あのかた
(cánh nói lch sca
あの人) vị đó, vị kia
みなさん
皆さん
Các bn, các anh, các ch, mọi người…
~さん
Ông ~, Bà ~, Anh ~, Chị ~,…..(đi kèm theo tên, dùng để
gi tên người khác mt cách lch s)
Mai さん
(cô/ch/bn) Mai
~ちゃん
(đi kèm theo tên, dùng để gi các bé gái thay cho
さん)
Linh ちゃん
Bé Linh
~くん
(đi kèm theo tên, dùng để gi các bé trai thay cho
さん)
しんくん
Bé Shin
~じん
(đi kèm theo tên nước ) người nước ~
ベトナムじん
ベトナム人
Người Vit Nam
Thy giáo (cô giáo), giáo viên (không dùng để chngh
せんせい
先生
nghiệp, đi kèm với tên để gi giáo viên
(VD: Nam 先生→thy Nam)
きょうし
教師
Nhà giáo, giáo viên (dùng để chnghnghip, dùng khi
gii thiu nghnghip ca mình (tôi làm nghgiáo viên)
がくせい
学生
Hc sinh, sinh viên (nói chung)
かいしゃいん
会社員
Nhân viên công ty nói chung (dùng để chnghnghip)
しゃいん
社員
nhân viên ca mt công ty cth(VD: FPT の社員)
ぎんこういん
銀行員
nhân viên ngân hàng (nghnghip)
いしゃ
医者
Bác s(nghnghip)
けんきゅうしゃ
研究者
Nhà nghiên cu (nghnghip)
2
FPT University
Japanese Language Training Division
Tiếng Nhật cấp 1
Tmi
ぎじゅつしゃ
技術者
Kỹ sư
エンジニア
けんしゅうせい
研修生
Tu nghip sinh
だいがく
大学
Đại hc
びょういん
病院
Bnh vin
せんもん
専門
Chuyên môn
でんき
電気
Điệnđiện lc
だれ
Ai
どなた
( cách nói lch sca だれ) là người nào
~さい
~歳
tui
なんさい
何歳
My tui?
おいくつ
Bao nhiêu tui (hi lch sự hơn 何歳)
はい
Vâng, d,
いいえ
Không
かいわ
会話
Hi thoi
しつれいですが
Xin li, tôi xin tht l
おなまえは?
Tên bn là gì?
はじめまして。
初めまして
Xin chào anh (dùng khi lần đầu tiên gp mt)
どうぞ
よろしく
[おねがいします]
Từ nay mong anh giúp đỡ
こちらは ~さんです。
Đây là anh (chị).....
(dùng khi gii thiệu người khác)
~から
きました。
(tôi) đến từ ……..
にほんから
きました。
Tôi đến tNht Bn
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí