Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.86 M
  • Lần download: 40 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng
  • Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng
  • Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng
  • Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng
  • Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng

Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.86 M Lần download: 40 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn tài liệu Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng : 1 BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Bài 1: Ngày 30/7/20…, tại 1 NHTM có số liệu tổng hợp như sau: (Đvt: triệu đồng) một, kế tiếp là Cho vay trong nước 181, ngoài ra 202 hai, ngoài ra Phát hành những giấy tờ có giá 40 3, bên cạnh đó Tài sản nợ khác 180, ngoài ra 739 4, ý nữa Tiền mặt 3, nói thêm 899 năm, thêm nữa Tài sản nhất mực 4, ngoài ra 989 sáu, nói thêm là Tiền gởi của khách hàng 120, kế tiếp là 883 bảy, ngoài ra Tiền gởi tại ngân hàng nhà nước 3, ngoài ra 980 8, tiếp theo là Tiền vay từ tổ chức tín dụng 26 9, bên cạnh đó Tài sản có khác 127, nói thêm 078 10, cho biết thêm Tiền gởi của kho bạc nhà nước một, thêm nữa 800 11, bên cạnh đó Vốn và những quỹ của ngân hàng 17, cho biết thêm 660 Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán của ngân hàng Bài 2: Ngày 30/08/20… tại 1 ngân hàng thương mại có những số liệu tổ

Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng

Tải tài liệu Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tổng hợp các bài tập Kế Toán dành cho Nghiệp vụ ngân hàng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BÀI TP CHƯƠNG 1: TNG QUAN VKTOÁN NGÂN HÀNG
Bài 1: Ngày 30/7/20…, ti mt NHTM có sliu tng hp như sau:
(Đvt: triu đồng)
1.
Cho vay trong nước
181.202
2.
Phát hành các giy tcó giá
40
3.
Tài sn nkhác
180.739
4.
Tin mt
3.899
5.
Tài sn cố định
4.989
6.
Tin gi ca khách hàng
120.883
7.
Tin gi ti ngân hàng nhà nước
3.980
8.
Tin vay ttchc tín dng
26
9.
Tài sn có khác
127.078
10.Tin gi ca kho bc nhà nước
1.800
11.Vn và các quca ngân hàng
17.660
Yêu cu: Lp bng cân đối kế toán ca ngân hàng
Bài 2: Ngày 30/08/20… ti mt ngân hàng thương mi có các sliu tng hp sau:
(đơn v tính: triu đồng)
1.
Tin mt
4.105
2.
Tin gi ca khách hàng
121.483
3.
Tin vay ttchc tín dng
29
4.
Phát hành các giy tcó giá
381
5.
Tin gi ti ngân hàng nhà nước
3.980
6.
Tín dng đối vi các tchc kinh tế cá nhân
211.726
7.
Tài sn cố định
4.989
8.
Tài sn có khác
128.115
9.
Tài sn nkhác
211.564
10.Vn và các quca ngân hàng
17.658
11.Tin vay ngân hàng nhà nước
1.800
Yêu cu: Lp bng cân đối kế toán ca ngân hàng.
Bài 3: Ti ngân hàng thương mi X có tình hình hot động qua các sliu sau:
(đơn vtính: triu đồng)
1.
Tin mt
4.524,254
1
2.
Ngoi t
978,998
3.
Vàng
54,07
4.
Tin gi ti ngân hàng nhà nước
818,021
5.
Tin vay các tchc tín dng
100
6.
Cho vay ngn hn
67.378,887
7.
Nquá hn đến 180 ngày
2.663,463
8.
Tin gi khách hàng
1.771,095
9.
Tin gi tiết kim
87.249,955
10.Ngoi tkinh doanh
8.037,498
11.Thanh toán mua bán ngoi tkinh doanh
7.868,363
12.Phát hành trái phiếu
372,814
13.Lãi cng dn dthu
279,654
14.Lãi cng dn dtr
2.228,07
15.Chênh lch tgiá ngoi t(dư Có)
40,745
16.Vn
78,109
17.Tài sn cố định
87.109
18.Thu nhp
16.020,795
19.Chi phí
14.791,061
20.Hùn vn
170
21.Tin gi ca kho bc nhà nước
70.736,69
Yêu cu: Hãy lp bng cân đối kế toán ca ngân hàng.
BÀI TP CHƯƠNG 2: KTOÁN NGHIP VHUY ĐỘNG VN
1. Nhn tin gi tiết kim 6 tháng ca bà Nguyn ThHoàng Yến stin 6.000.000 đ.
2. Ong Lê Bu yêu cu chuyn 15.000.000đ ttin gi tiết kim khn 3 tháng sang tin gi
tiết kim không khn.
3. Khách hàng rút tin lãi tiết kim định khàng tháng 3.500.000đ.
4. Ong Nguyn Nam đến gi tiết kim khn 6 tháng stin 22.000.000đ.
5. Bà Quách Bo lĩnh tin tiết kim định k6 tháng 6.000.000đ, đồng thi yêu cu chuyn
20.000.000đ ttin gi tiết kim khn dưới 12 tháng sang tin gi tiết kim định ktrên
12 tháng.
6. Ong Nguyn Vinh gi tiết kim định ktrên 12 tháng 10.000.000đ, mt khác ông yêu cu
chuyn 16.000.000đ đã hết định k6 tháng sang định k3 tháng.
2
7. Bà Tô Châu đến rút lãi tiết kim định k3 tháng 600.000đ, vn gc 30.000.000đ bà gi tiếp
mt định kna.
8.
Được
phép
ca
NHNN,
NHTM
phát
hành
k
phiếu
theo
mnh
giá
đợt
II
thu
được
40.000.000đ tin mt.
9. Kphiếu phát hành theo mnh giá 6 tháng đợt I đến hn thanh toán, stin là 56.000.000đ,
lãi kphiếu là 9.000.000đ.
10. Thu tin mt do khách hàng gi tiết kim có thi hn dưới 12 tháng 2.400USD.
11. Ong A gi 200.000.000đ tiết kim không khn, đồng thi rút 360.000đ lãi tiết kim định
k.
12. Bà B rút 6.000.000đ tiết kim định k12 tháng, mt khác bà đề nghNH nhp slãi
2.200.000đ vào stiết kim khn 3 tháng ca con trai bà là H.
13. Nhn tin gi tiết kim 2.000.000đ, snày và strước đây 4.000.000đ ông Anh gi tiết
kim không khn, tt cchuyn vào gi tiết kim định k3 tháng.
14. Trlãi tin gi tiết kim định k16.000.000đ (trong đó 6.000.000đ trhàng tháng, còn li
trcui k)
15. Lãi nhp vn cho tin gi thanh toán ca khách hàng 8.000.000đ
16. Nhn tin gi tiết kim định k3 tháng ca Ong H stin 4.000.000đ.
17. Bà Bo Yến yêu cu chuyn 6.000.000đ tin gi tiết kim định k3 tháng cùng vi slãi
sang gi định k6 tháng (lãi sut 2,65%/3 tháng).
18. Ong Lê
phát tài chuyn 2.000.000đ tin gi tiết kim định k6 tháng sang 3 tháng, đồng
thi rút toàn bslãi phát sinh ra trong 6 tháng (lãi vay 0,6%/tháng).
19. Kphiếu phát hành theo mnh giá nay ti thi hn thanh toán 200.000.000đ, khách rút tin
mt, lãi kphiếu 14.000.000đ đã trkhi phát hành.
20. Nhn tin gi tiết kim định k6 tháng ca khách hàng X, stin 18.000.000 đ
21. Ngân hàng phát hành kphiếu có chiết khu, mnh giá 1.000.000đ, chiết khu 100.000đ,
thu 200.000 kphiếu bng TGNH ca khách hàng.
22. Ong Vũ Hãi gi tiết kim 3.000 GBP loi khn 6 tháng, NH cũng cho biết ông là khách
hàng th1.560 gi tiết kim ti đây.
23. Khách hàng gi tiết kim 14 tháng 2.000 USD
24. Trlãi tin gi tiết kim hàng tháng 1.600USD, khách ly tin VNĐ, tgiá USD/VND =
15.630
BÀI TP CHƯƠNG 3: KTOÁN NGHIP VTÍN DNG
1. Công ty cphn An Khánh trnvay ngn hn 16.000.000đ và lãi hàng tháng 2.300.000đ t
TKTG thanh toán.
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí