Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.02 M
  • Lần download: 13 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server

Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.02 M Lần download: 13 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người tài liệu Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server : 1 GIÁO TRÌNH SQL SERVER HỌC VIỆN QUÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trần Đăng Công GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỚI MICROSOFT SQL SERVER Năm 2006 GIÁO TRÌNH SQL SERVER January 14, 2014 http://khotrithuc, ngoài ra com hai MỤC LỤC MỤC LỤC, nói thêm là hai MỞ ĐẦU , bên cạnh đó năm PHẦN I, nói thêm QUẢN TRỊ SQL

Trong giáo trình này sẽ giới thiệu cho bạn đọc hệ quản trị CSDL (cơ sở dữ liệu) Microsoft SQL Server. SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn do hãng Microsoft phát triển, đƣợc cài đặt và chạy trên hệ điều hành Windows, SQL Server tỏ ra khá phổ biến và thân thiện với ngƣời dùng thông qua giao diện đồ họa trên Windows. SQL Server phát triển theo các phiên bản 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 (phiên bản 2000), 2003, 2005.

Với mục đích giúp cho bạn đọc, đặc biệt là sinh viên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin có thể nắm bắt đƣợc những kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu cũng nhƣ kỹ thuật xây dựng ứng dụng từ các ngôn ngƣ lập trình (Visual Basic, Visaul Basic.net, ASP, ASP.net) trên hệ quản trị CSDL SQL Server, giáo trình này sẽ trình bày một cách dễ hiểu, theo hƣớng phát triển ứng dụng, hệ quản trị CSDL SQL Server 2000.

Tải tài liệu Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

GIÁO TRÌNH SQL SERVER
1
HỌC VIỆN QUÂN S
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
Trn Đăng Công
GIÁO TRÌNH
QUẢN TR PHÁT TRIN NG DNG
VỚI MICROSOFT SQL SERVER
Năm 2006
GIÁO TRÌNH SQL SERVER
January 14, 2014
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................................................................2
MỞ ĐẦU .......................................................................................................................................................................5
PHẦN I. QUẢN TRỊ SQL SERVER..........................................................................................................................6
BẮT ĐẦU VỚI SQLSERVER.................................................................................................................................6
TÌM HIỂU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER...........................................................................................6
HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SQL SERVER TRÊN MẠNG MÁY TÍNH. .........................................................9
CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER..........................................................................................................14
CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER..........................................................................................................14
CÀI ĐẶT SQL SERVER.....................................................................................................................................17
QUẢN TRỊ SERVER..............................................................................................................................................28
INSTANCE ........................................................................................................................................................28
ĐIỀU KHIỂN CÁC DỊCH VỤ CỦA SQL SERVER...........................................................................................28
QUẢN TRỊ SERVER..........................................................................................................................................32
THIẾT LẬP KẾT NỐI ĐẾN SERVER. ..............................................................................................................34
CẤU HÌNH KẾT NỐI MẠNG CỦA SERVER....................................................................................................45
QUẢN TRỊ CÁC CLIENT..................................................................................................................................46
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU.................................................................................................................................55
CẤU TRÚC SỞ DỮ LIỆU...........................................................................................................................55
QUẢN SỞ DỮ LIỆU. ............................................................................................................................60
BẢNG DỮLIỆU – TABLE....................................................................................................................................68
CÁC CHUẨN TẮC............................................................................................................................................68
THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU..............................................................................................................................70
TẠO BẢNG DỮ LIỆU.......................................................................................................................................80
KHÓAINDEX........................................................................................................................................................89
THIẾT KẾ KHÓA INDEX.................................................................................................................................89
TẠO KHÓA INDEX...........................................................................................................................................91
XÓA INDEX......................................................................................................................................................93
KHUNG NHÌN VIEW.........................................................................................................................................94
KHÁI NIỆM KHUNG NHÌN. ............................................................................................................................94
TẠO KHUNG NHÌN..........................................................................................................................................95
SỬ DỤNG VIEW...............................................................................................................................................97
http://khotrithuc.com
2
GIÁO TRÌNH SQL SERVER
January 14, 2014
THỦTỤC LƢU TRỮ.............................................................................................................................................99
KHÁI NIỆM THỦ TỤC LƢU TRỮ HÀM....................................................................................................99
PHÂN LOẠI THỦ TỤC LƢU TRỮ.................................................................................................................100
THIẾT LẬP THỦ TỤC LƢU TRỮ. .................................................................................................................101
SỬA, XÓA THỦ TỤC......................................................................................................................................108
TRIGGER.............................................................................................................................................................109
KHÁI NIỆM TRIGGER...................................................................................................................................109
NHỮNG TRƢỜNG HỢP SỬ DỤNG TRIGGER.............................................................................................109
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIGGER. ..........................................................................................................................109
TẠO TRIGGER................................................................................................................................................110
SỬA, XÓA TRIGGER......................................................................................................................................115
XUẤT –NHẬP DỮLIỆU....................................................................................................................................116
SERVER LIÊN KẾT LINKED SERVER........................................................................................................116
SỬ DỤNG BCP BULK INSERT NHẬP DỮ LIỆU....................................................................................125
DETTACH ATTACH SỞ DỮ LIỆU. ...................................................................................................128
IMPORT EXPORT SỞ DỮ LIỆU........................................................................................................130
EXPORT XUẤT DỮ LIỆU. ..........................................................................................................................134
SAO LƢU, KHÔI PHỤC DỮ LIỆU .....................................................................................................................135
NHỮNG DO PHẢI SAO LƢU KHÔI PHỤC DỮ LIỆU. .....................................................................135
CÁC LOẠI BACKUP.......................................................................................................................................135
CÁC HÌNH PHỤC HỒI DỮ LIỆU...........................................................................................................136
SAO LƢU SỞ DỮ LIỆU - BACKUP DATABASE. ...................................................................................138
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU RESTORE DATABASE..........................................................................................139
CHƢƠNG X. PHÂN QUYỀN, BẢO MẬT.............................................................................................................141
CHẾ ĐỘ BẢO MẬT SECURITY MODE......................................................................................................141
SERVER ROLE, DATABASE ROLE................................................................................................................143
QUẢN TRỊ NGƢỜI DÙNG.............................................................................................................................148
NHÂN BẢN DỮLIỆU.........................................................................................................................................150
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN BẢN DỮ LIỆU.........................................................................................................150
CẤU HÌNH PUBLISHER DISTRIBUTOR. ...............................................................................................157
TẠO PUBLICATION.......................................................................................................................................160
TẠO PUSH SUBSCRIPTION..........................................................................................................................162
TẠO PULL SUBSCRIPTION. .........................................................................................................................164
THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU.................................................................................................................166
PHẦN II. CÂU LỆNH T-SQL.................................................................................................................................167
http://khotrithuc.com
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí