Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.66 M
  • Lần download: 52 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.66 M Lần download: 52 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người thư viện HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN : 12/12/2010 Giảng viên Vũ Trọng Phong một HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Giảng viên: TS, bên cạnh đó VŨ TRỌNG PHONG Điện thoại/E-mail: 0912099811/ vutrongphong@yahoo, bên cạnh đó com Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1 Nội dung chính  Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông báo kế toán  Chương 2: Cơ sở dữ liệu  Chương 3: Các chu trình kế toán  Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông báo kế toán  Chương 5: Phân tích và giao diện hệ thống thông báo kế toán  Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông báo kế toán CHƢƠNG một TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHƢƠNG

Gồm 6 chương:  Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán  Chương 2: Cơ sở dữ liệu  Chương 3: Các chu trình kế toán  Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán  Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán  Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán

Tải tài liệu HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.