Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

The goose girl - Truyện cổ Gimm

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.16 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu The goose girl - Truyện cổ Gimm miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu The goose girl - Truyện cổ Gimm của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • The goose girl - Truyện cổ Gimm
  • The goose girl - Truyện cổ Gimm
  • The goose girl - Truyện cổ Gimm
  • The goose girl - Truyện cổ Gimm
  • The goose girl - Truyện cổ Gimm
Script
THE GOOSE-GIRLThe king of a great land died, and left his queen to take care oftheir only child. This child was a daughter, who was verybeautiful; and her mother loved her dearly, and was very kind toher. And there was a good fairy too, who was fond of theprincess, and helped her mother to watch over her. When shegrew up, she was betrothed to a prince who lived a great wayoff; and as the time drew near for her to be married, she gotready to set off on her journey to his country. Then the queenher mother, packed up a great many costly things; jewels, andgold, and silver; trinkets, fine dresses, and in short everythingthat became a royal bride. And she gave her a waiting-maid toride with her, and give her into the bridegroom’s hands; andeach had a horse for the journey. Now the princess’s horse wasthe fairy’s gift, and it was called Falada, and could speak.When the time came for them to set out, the fairy went into herbed- chamber, and took a little knife, and cut off a lock of herhair,
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí