Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

American Story ESL-EFL

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.04 M
  • Lần download: 4 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • American Story ESL-EFL
  • American Story ESL-EFL
  • American Story ESL-EFL
  • American Story ESL-EFL
  • American Story ESL-EFL

American Story ESL-EFL

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.04 M Lần download: 4 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn thư viện American Story ESL-EFL : Second Edition GREAT AMERICAN STORIES I An ESL/EFL Reader beginning-intermediate to intermediate levels C, tiếp theo là G, nói thêm Draper CONTENTS To the Reader iv To the Teacher v THE GIFT OF THE MAGI O, ý nữa Henry hai Before You Read the Story, thêm nữa hai Exercises 9 LOVE OF LIFE Jack London 14 Before You Read the Story, ngoài ra 14 Exercises 23 THE STORY OF AN HOUR Kate Chopin 28 Before You Read the Story, nói thêm 28 Exercises 35 THE TELL-TALE HEART Edgar Allan Poe 40 Before You Read the Story, bên cạnh đó 40 Exercises 48 A CUB-PILOT'S EDUCATION Mark Twain 54 Before You Read the Story, ngoài ra 54 Exercises 66 THE LADY, OR THE TIGER? Frank Stockton 72 Bef

Tải tài liệu American Story ESL-EFL miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu American Story ESL-EFL của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.