Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.38 M
  • Lần download: 8 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS

ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.38 M Lần download: 8 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS : ACADEMIC LISTENING PRACTICE TEST sáu SECTION một Questions một - 10 Questions một - 3 Complete the form below, ý nữa Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer, bên cạnh đó DRURY’S ELECTRICAL STORE WORK FORM Address 13 Glen Avenue Westley Postcode (1) ____________________ Home Tel, thêm nữa 01748 524965 Mobile Tel, kế tiếp là (2) ____________________ Customer Receipt Yes / No Date of Repair Enquiry (3) ____________________ Job Number J25 Problem New TV doesn’t work Example Answer Customer’s Name Phillipa Hutton © ieltshelpnow, nói thêm là com ieltshelpnow, cho biết thêm com ACADEMIC MODULE PRACTICE TEST sáu Academic Test 6; Page một Questions 4 and năm Cir

ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Tải tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 6 FOR IELTS của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ieltshelpnow.com ACADEMIC MODULE
PRACTICE TEST 6
ACADEMIC LISTENING PRACTICE TEST 6
SECTION 1
Questions 1 - 10
Questions 1 - 3
Complete the form below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.
DRURY’S ELECTRICAL STORE
WORK FORM
Example
Answer
Customer’s Name
Phillipa Hutton
Address
13 Glen Avenue
Westley
Postcode
(1) ____________________
Home Tel.
01748 524965
Mobile Tel.
(2) ____________________
Customer Receipt
Yes
/
No
Date of Repair Enquiry
(3) ____________________
Job Number
J25
Problem
New TV doesn’t work
Academic Test 6; Page 1
© ieltshelpnow.com
Questions 4 and 5
Circle the correct letter A - D.
4
Which room did Jane want to use the new television?
A
The dining room
B
The kitchen
C
The bedroom
D
The study
5
What will Jane do while the man is looking at her new television?
A
She’ll wait in the shop
B
She’ll come back tomorrow
C
She’ll go shopping and come back in half an hour
D
She’ll go shopping and come back in an hour
Questions 6 - 10
Answer the questions below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A
NUMBER for each answer.
6
What was the problem with the television?
_________________________________________________________________________
7
What day is Jane’s nephew’s birthday next week?
_________________________________________________________________________
8
How old will Jane’s nephew be next week?
_________________________________________________________________________
9
What does Jane think her nephew would like for his birthday?
_________________________________________________________________________
10
What time will Jane go back to the shop tomorrow?
_________________________________________________________________________
Academic Test 6; Page 2
© ieltshelpnow.com
SECTION 2
Questions 11 - 20
Questions 11 - 15
Answer the questions below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A
NUMBER for each answer.
11
Who has organised the safety talk?
12
What crime is most common amongst students?
13
Where does PC Fair suggest that students can hide their belongings?
14
What should you take with you when you visit an insurance broker about your belongings?
15
What does PC Fair say that you can use to mark your property?
Questions 16 - 20
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.
UNI. SAFETY TALK
At Home
DOORS:
Lock front door & ask (16) ____________________ to put lock on bedroom door.
Fit chain and keep it fastened while at home.
WINDOWS
Lock windows, install extra locks and (17) ____________________ 24 hours.
If frightened, tell someone in hall, (18) ____________________ at the Union or go to the police.
Going Home
*
Walking home - stay in (19) ____________________ with good light + don’t be alone.
*
2 late regular night minibuses - priority for women.
*
Taxi better than walking - licensed taxis only and from rank.
*
Keep mobile with you with trusted taxi number inside.
***
Most Important Thing -
(20) ____________________.
Academic Test 6; Page 3
© ieltshelpnow.com

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí