Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.38 M
  • Lần download: 14 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02
  • Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02

Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.38 M Lần download: 14 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người tài liệu Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02 : Phân tích và giao diện phần mềm Lớp TH2010/03 một PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM BÀI TẬP 02 – SƠ ĐỒ USE – CASE  Bài tập cá nhân  Bài tập nhóm (nhóm tối đa …, thêm nữa sinh viên)  Bài tập tự tập dượt  Bài tập cần nộp Quy định về việc nộp bài: Thời hạn nộp bài: theo quy định trên website môn học, cho biết thêm Cách nộp: nộp bài trên website môn học vào mục Bài tập 02 Bài làm được nén thành một tập tin, đặt tên là MSSV, thêm nữa zip (hoặc MSSV, thêm nữa rar) Yêu cầu: Anh/Chị hãy xây dựng sơ đồ Use-case cho một đề tài (phần mềm quản lý) Chữ số cuối cùng của MSSV mod hai = 0: đề tài #01 Chữ số cuối cùng của MSSV mod hai = 1: đề tài #02 Bài làm

Tải tài liệu Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Phân tích thiết kế phần mềm - BT 02 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Phân tích thiết kế phn mm
Lp TH2010/03
PHÂN TÍCH THIT K PHN MM
BÀI TP 02 ĐỒ USE CASE
Bài tp cá nhân
Bài tp nhóm (nhóm ti đa …... sinh viên)
Bài tp tluyn tp
Bài tp cn np
Quy định v vic np bài:
Thi hn np bài:
theo quy định trên website môn hc.
Cách np:
np bài trên website môn hc vào mc Bài tp 02
Bài làm được nén thành 1 tp tin, đặt tên là MSSV.zip (hoc MSSV.rar)
Yêu cu:
Anh/Chhãy xây dng sơ đồ Use-case cho 1 đề tài (phn mm qun lý)
Chscui cùng ca MSSV mod 2 = 0:
đề tài #01
Chscui cùng ca MSSV mod 2 = 1:
đề tài #02
Bài làm gm 2 file như sau:
1 file mô hình (*.MDL nếu sdng Rational Rose, hoc *.VSD nếu sdng Microsoft Visio,
hoc *.UML nếu sdng StarUML)
1 file *.DOC hoc *.DOCX (copy sơ đồ use-case vào file word)
Toàn bbài làm ca mi sinh viên được nén thành 1 file duy nht (đặt tên theo quy định)
1
Phân tích thiết kế phn mm
Lp TH2010/03
Đề tài 01: H thng phn mm qun Tour du lch
Công ty du lch XYZ yêu cu Anh/Chxây dng mt Hthng phn mm (trên web) htrcông ty
trong vic qun lý tour du lịch (trong nước và quc tế)
-
Qun Tuyến du lch:
o
Mi tuyến du lch xut phát ti một địa điểm, đưa du khách đi tham quan (có thể nghli
qua đêm) tại các địa điểm, cui cùng tr v địa điểm xut phát. Mi tuyến có thi gian t
chc (ví d: 5 ngày 4 đêm).
o
Nhân viên công ty có ththêm mi, tra cu, xóa hay cp nht thông tin ca tuyến du lch.
o
Khi xóa hay cp nht thông tin tuyến du lch, nhân viên th s dng chức năng tra cứu
tuyến du lch
o
2 loi tuyến du lch:
Tuyến đi trong nước: du khách phi mua vé 24 giờ trước khi khi hành. Nếu trvé 4
giờ trước khi khi hành, du
khách không phi chu khong l phí hoàn tr, ngược
li, du khách phải đóng thêm khoảng lphí hoàn vé trễ là 100 000 đồng.
Tuyến quc tế: du khách phải mua vé 7 ngày trước khi khi hành. Nếu trvé 3 ngày
trước khi khi hành, du khách skhông phi chu thêm khong l phí hoàn tr,
ngược li, du khách sphi chu thêm khong lệ phí tương đương 50USD.
-
Qun Chuyến du lch:
o
Vi mi tuyến du lch, công ty stchc các chuyến du lch. Mi chuyến du lch thuc duy
nht mt tuyến du lch, có thời điểm (ngày gi) khi hành, giá chung cho du khách
(không phân biệt du khách trong hay ngoài nước).
o
Lưu ý là giá có thca chuyến du lch th thay đổi. Thông thường, nếu du khách mua
vé sm thì giá vé srẻ hơn.
o
Hthng cho phép nhân viên công ty thêm mi, tra cu, xóa hay cp nht thông tin ca
chuyến du lch.
o
Khi xóa hay cp nht thông tin chuyến du lch, nhân viên th s dng chức năng tra cứu
chuyến du lch
o
Khi to chuyến du lch, nhân viên th s dng chức năng tra cứu tuyến.
2
Phân tích thiết kế phn mm
Lp TH2010/03
o
2 loi chuyến du lch:
Chuyến du lịch thông thường : Với giá vé thông thường (chung cho du khách trong
hay ngoài nước). Khi trvé, ngoài khon l phí hoàn tr (nếu có), du khách được
hoàn tr 100% giá đã mua.
Chuyến du lch khuyến mãi : Vi giá vé khuyến mãi thấp hơn mức giá thông
thường (chung cho du khách trong hay ngoài nước). Khi trvé, ngoài khon l phí
hoàn tr (nếu có), du khách được hoàn tr 80% giá khuyến mãi đã mua.
-
Qun việc đặt ch mua :
o
Hthng cho phép nhân viên công ty thc hin các chức năng sau:
Ghi nhn, tra cu, cp nht hay xóa phiếu đặt chca hành khách.
Ghi nhn và tra cu vé ca hành khách. Không được phép xóa vé ca hành khách.
Khi du khách cn trvé, nhân viên công ty tra cu theo s hiu và cp nht li tình
trng vé.
o
Mi phiếu đặt chcó mã phiếu riêng, cho phép nhiều du khách cùng đăng chỗ trong 1
chuyến du lch. Khi bán vé, nhân viên th dùng chức năng tra cứu phiếu đặt ch để ly
danh sách các du khách đã đặt ch.
o
Mi du khách có mt riêng trong mt chuyến du lch. Trong vé có mã vé và giá vé (ti
thời điểm mua).
o
2 loi du khách : khách trong nước khách nước ngoài
Các thông tin ca du khách gm : htên, sCMND (nếu là khách trong nước) hoc s
passport (nếu là khách nước ngoài), địa chỉ, điện thoi.
Nếu khách là người nước ngoài thì cn ghi nhn li ngày hết hn ca passport ngày
hết hn visa. (hthng
kim tra ngày hết hn ca passport và visa ca khách nước
ngoài có hp lso vi ngày tchc chuyến du lch hay không).
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí