Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.51 M
  • Lần download: 19 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
  • Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
  • Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
  • Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
  • Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.51 M Lần download: 19 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả : Công Ty Samsung Trân trọng gởi tới bạn cuốn sách này, cho biết thêm Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền phát hành và phát hành ấn bản tiếng Việt của doanh nghiệp First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của doanh nghiệp TNHH Samsung Electronics Việt Nam, ngoài ra Tác phẩm này ko được chuyển dạng sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, ý nữa First News Biïn dõch: Bñch Nga - Viïåt Haâ - Têm Hùçng NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP, ngoài ra HÖÌ CHÑ MINH BIÏÍU TÛÚÅNG Biïíu tûúång cuãa Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát - möåt phuát theo àuáng nghôa àen laâ khoaãng thúâi gian ào àûúåc bùçng chiïëc àöìng

Ngoài khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao, thì tinh thần làm việc tập thể luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc mang lại hiệu quả công việc cao nhất. Thương trường ngày càng trở nên khốc liệt hơn và cạnh tranh ngày càng cao độ và khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Vị giám đốc một phút và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo xây dựng các nhóm làm việc hiệu quả, khơi dậy những năng lực tiềm ẩn và tính sáng tạo cao. Để doanh nghiệp tồn tại bền vững và phát triển mạnh mẽ, các nhà quản lý không chỉ chú trọng các nhân viên chủ chốt của công ty mà còn phải có giải pháp giúp tận dụng trí lực và tiềm năng của mọi nhân viên ở các bộ phận khác nhau. Theo đó, một cơ cấu mới đã ra đời: một tổ chức phải được xây dựng từ những nhóm làm việc với tinh thần tự chủ và tích cực, không ngừng phát huy sáng tạo và các kỹ năng cần thiết. Người được đánh giá là thuyền trưởng của con tàu doanh nghiệp chính là người lãnh đạo công ty phải là người tài trí đứng đầu, một thành viên hoạt động xông xáo trong nhóm nữa. Suốt 20 năm qua, nhóm làm việc của công ty The Ken Blanchard đã thực hiện rất nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, với sự tiên phong của hai nhà đồng sáng lập nên công ty là Don Carew và Eunice Parisi-Carew. Cả hai là đôi bạn thân thiết và là đồng nghiệp trong suốt 30 năm qua. Và họ đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm những khái niệm được trình bày trong Vị giám đốc một phút và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả này sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích nhất giúp bạn quan sát và tìm hiểu các nhân viên của mình, để từ đó các nhà lãnh đạo xây dựng các nhóm làm việc hiệu quả, khơi dậy những năng lực tiềm ẩn và tính sáng tạo cao của nhân viên mình.

Tải tài liệu Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Vị giám đốc một phúc và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí